Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturvetenskaplig metodologi

Kurs
KD2150
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om kvalitativa metoder. I undervisningen läggs stor vikt vid frågor om vetenskapsteori, forskningsetik och forskningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. I kursmomenten ingår tillämpning och färdighetsträning som inbegriper planering, genomförande och tolkning. Särskild fördjupning ägnas åt analysmoment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst godkänt resultat på kurserna KD2100, KD2110, KD2120 och KD2130.

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller en valbar kurs.