Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturens praktiska fält

Kurs
KD2170
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är i form av en sammanhållen praktikperiod av minst åtta veckor riktad mot kulturfältet. Avsikten är att fånga upp aktuella teman rörande förhållandet mellan kultur och demokrati och häri låta praktiska erfarenheter och teoretiska perspektiv mötas. Utöver att ta del i arbetet på en kulturinstitution (eller annan verksamhet som arbetar med frågor rörande kultur och demokrati) kommer du att genomföra en analytisk uppgift.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst godkänt resultat på kurserna KD2100, KD2110 och KD2120.

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller en valbar kurs.