Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Instruktioner för ansökan till kompletteringsutbildning för apotekare

Informationen på den här sidan är för dig som ska söka kurspaketet "Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz"

Vad ska bifogas i samband med ansökan?

Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som

 1. styrker din behörighet
 2. kan användas som underlag till urvalet.

Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du skicka in/ladda upp dina handlingar vid ansökan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning.

Urval och meritförteckning

Är antalet behöriga sökande fler än antalet utbildningsplatser används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet och bedöms utifrån kriterierna ifyllda i en meritförteckning. 

I din meritförteckning kan du ange 

 1. yrkesarbete inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige 
 2. praktik inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige 
 3. annat yrkesarbete i Sverige
 4. universitet- och högskolestudier i Sverige
 5. forskarutbildning (PhD) utomlands eller i Sverige
 6. resultat från kunskapsprovet.

Skapa din meritförteckning

Du ska skapa din meritförteckning med hjälp av universitetets webbaserade formulär. Formuläret ligger på Uppsala universitets webbplats, men gäller även för sökande till Göteborgs universitet. Du hittar den här: 

Ladda upp din meritförteckning

Meritförteckningen laddar du sedan upp på ”Mina sidor” på Antagning.se.

Urvalsgrunder till kompletterande utbildning för apotekare med utländsk examen baseras på en sammanvägd bedömning av dina meriter såsom tidigare akademiska studier och yrkeserfarenhet.

Meritvärdet beräknas enligt sex olika meritkategorier:

1. Yrkesarbete inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige

 • Meritpoäng: 10-240
 • 20 meritpoäng per arbetad heltidsmånad. Heltidsarbete mindre än en månad ger 10 meritpoäng.
 • Max 240 meritpoäng, motsvarande yrkeserfarenhet på 1 år heltid.

 2. Praktik inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige

 • Meritpoäng: 5-120
 • 10 meritpoäng per praktiserad heltidsmånad. Heltidspraktik mindre än en månad ger 5 meritpoäng.
 • Max 120 meritpoäng, motsvarande praktikerfarenhet på 1 år heltid.

3. Annat yrkesarbete i Sverige

 • Meritpoäng: 5-60
 • 5 meritpoäng per arbetad heltidsmånad. Heltidsarbete mindre än en månad ger 0 meritpoäng.
 • Max 60 meritpoäng, motsvarande yrkeserfarenhet på 1 år heltid.

4. Universitet- och högskolestudier i Sverige

 • Meritpoäng: 2-120
 • 2 meritpoäng per inrapporterad högskolepoäng.
 • Max 120 meritpoäng, motsvarande 60 avslutade högskolepoäng (1 år).

5. Forskarutbildning (PhD) utomlands eller i Sverige

 • Meritpoäng: 50-150
 • Pågående forskarutbildning ger 50 meritpoäng.
 • Avslutad forskarutbildning ger 150 meritpoäng.

6. Resultat över 50 % från teoretiskt kunskapsprov för apotekare med utländsk utbildning, Uppsala universitet

 • Meritpoäng: 75-150
 • 1,5 meritpoäng per procentuellt resultat från för teoretiskt kunskapsprov över 50 % (till exempel 80 % på teoretiskt kunskapsprov = 120 meritpoäng).
 • Resultat från teoretiskt kunskapsprov lägre än 50 % ger 0 meritpoäng.
 • Max 150 meritpoäng, motsvarande 100 % på teoretiskt kunskapsprov.

Så här räknas yrkes- och praktikerfarenhet:

Totala tiden för erfarenhet omräknas till motsvarande tid på heltid. Om yrkes-/praktikerfarenhet från flera platser finns slås tiden ihop till en sammanlagd tid. (Till exempel om den sökande har jobbat på två arbetsplatser, 2 månader heltid på första platsen och 5 månader halvtid på andra platsen slås detta ihop till 4,5 månader heltid, vilket ger meritpoäng motsvarande 4 månader arbetad heltidsmånad.)

Om inte annat anges i intyget beräknas heltidsmånad genom motsvarande kalendermånad alternativt 172 timmar per månad vid timerfarenhet. Vissa arbetsplatser anger 37,5 timme per vecka som heltid, vilket även ger meritpoäng motsvarande heltid, trots kortare vecka.

Betyg och dokument som visar att du är behörig

Tillsammans med ansökan på Antagning.se, ska du även senast den 2 november bifoga dokument som visar att du är behörig till utbildningen. Se ovan.

Betyg och dokument som visar att du är behörig kan du antingen ladda upp elektroniskt på Antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

För mer information, var god se Antagning.se

Mer information

Mer information om motsvarande utbildning på Uppsala universitet

Socialstyrelsens information om de olika vägarna till legitimation