Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att bifoga i samband med ansökan

Informationen på den här sidan är för dig som ska söka kurspaketet "Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz"

Vilka dokument ska bifogas i samband med ansökan?

Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som styrker din behörighet och som kan användas som underlag till urvalet. Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du skicka in/ladda upp dina handlingar vid ansökan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning.

Urval och meritförteckning

Är antalet behöriga sökande fler än antalet utbildningsplatser används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet och bedöms utifrån kriterierna ifyllda i meritförteckningen som du sedan laddar upp på ”Mina sidor” på Antagning.se.
Meriterna som bedöms är följande: 

  1. Yrkesarbete inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige 
  2. Praktik inom inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige 
  3. Annat yrkesarbete i Sverige
  4. Universitet- och högskolestudier i Sverige
  5. Forskarutbildning (PhD) utomlands eller i Sverige
  6. Resultat från kunskapsprovet

Meritförteckningen ligger på Uppsala universitets webb men gäller även för sökande till Göteborgs universitet. Du hittar den här: Meritförteckning

Betyg och dokument som visar att du är behörig

Tillsammans med ansökan på Antagning.se, ska du även senast den 2 november bifoga dokument som visar att du är behörig till utbildningen. Se ovan.

Betyg och dokument som visar att du är behörig kan du antingen ladda upp elektroniskt på Antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

För mer information, var god se Antagning.se

Mer information

Mer information om motsvarande utbildning på Uppsala universitet

Socialstyrelsens information om de olika vägarna till legitimation