Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring

Kurs
EV2106
Avancerad nivå
8,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22859
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen tar upp förändringsprocesser från initiering och behovsanalys,
till metoder och modeller för förändringsarbete utifrån evidens (i form
av forskningsresultat eller annan kunskap). Centralt i kursen är
förståelse för sambandet mellan ett antal viktiga faktorer, nämligen hur
och med vilka syften som förändringsprocessen initieras och drivs, vad
som skall förändras, liksom vem som driver och genomför
förändringsarbetet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, alternativt yrkesexamen eller universitetsutbildning om minst 120 hp i kombination med relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling eller motsvarande.

Urval

Urvalet sker utifrån arbetslivserfarenhet. På grund av utbildningens tidsåtgång ges företräde till sökanden med en tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare. I övrigt baseras urval på antingen A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har haft, nu har och i framtiden förväntas ha i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap.

Mer information om antagningsprov och arbetslivserfarenhet