Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring

Kurs
Avancerad nivå
8,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12862
Ansökan stängd

Studietakt
67%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12856
Ansökan stängd

Studietakt
67%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12859
Ansökan stängd

Studietakt
33%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12863
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen tar upp förändringsprocesser från initiering och behovsanalys,
till metoder och modeller för förändringsarbete utifrån evidens (i form
av forskningsresultat eller annan kunskap). Centralt i kursen är
förståelse för sambandet mellan ett antal viktiga faktorer, nämligen hur
och med vilka syften som förändringsprocessen initieras och drivs, vad
som skall förändras, liksom vem som driver och genomför
förändringsarbetet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, alternativt yrkesexamen eller universitetsutbildning om minst 120 hp i kombination med relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.