Länkstig

Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring

Kurs
EV2106
Avancerad nivå
8,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-12450

Om utbildningen

Kursen tar upp förändringsprocesser från initiering och behovsanalys,
till metoder och modeller för förändringsarbete utifrån evidens (i form
av forskningsresultat eller annan kunskap). Centralt i kursen är
förståelse för sambandet mellan ett antal viktiga faktorer, nämligen hur
och med vilka syften som förändringsprocessen initieras och drivs, vad
som skall förändras, liksom vem som driver och genomför
förändringsarbetet.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp. Förtur ges till studenter som inkommit med antagningsprov senast 1 juni inför höstterminen och 15 november inför vårterminen.
Mer information om antagningsprov