Länkstig

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder

Kurs
EV2210
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-12452

Om utbildningen

Vad betyder det att en behandling är evidensbaserad?

Historiskt finns en mängd förståelser av vilken evidens som är relevant för olika frågeställningar, vilket har betydelse för hur vi bedömer evidens idag. I den här kursen introduceras du i några av de mest grundläggande teknikerna för att bedöma evidensstyrka. Genom att använda granskningsmallar lär du dig att själv värdera styrkor och svagheter i olika kvantitativa studiers resultat. Vi arbetar också med att söka upp och sålla i forskningslitteraturen.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp. Förtur ges till studenter som inkommit med antagningsprov senast 1 juni inför höstterminen och 15 november inför vårterminen.
Mer information om antagningsprov