Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hälsoekonomi: utgångspunkter, tillämpningsområden och metodik

Kurs
MPH222
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20553

Kort om kursen

Kursen består av två huvudsakliga delar: mikroekonomiska analyser av folkhälsopolicyer och teorier och metoder som används för att analysera effektivitet och kostnadseffektivitet av interventioner, policy och regleringar inom folkhälsoområdet.

Om utbildningen

Kursen består av två huvudsakliga delar: mikroekonomiska analyser av folkhälsopolicyer och teorier och metoder som används för att analysera effektivitet och kostnadseffektivitet av interventioner, policy och regleringar inom folkhälsoområdet.

Kursens första del introducerar grundläggande koncept inom mikroekonomi och hur dessa kan tillämpas för att förstå och analysera hälsobeteende, sjukvård och folkhälsopolicy, såsom: teorier om efterfrågan och utbud och marknadsjämvikter, produktion av sjukvård och folkhälsoprogram, finansiering av hälso- och sjukvård, negativ urval och moral hazard, samt ekonomiska analyser av läkemedelsmarknaden och innovationsfrågor. Genomgående så kommer teorier presenteras med fokus på hur de kan tillämpas för att analysera folkhälsofrågor och policys.

Den andra delen av kursen fokuserar på metoder för utvärdering av folkhälsoprogram och policys både vad gäller generell effektivitet (t.ex. effekter på visst hälsobeteende eller tillstånd) och kostnadseffektivitet. Då interventioner inom folkhälsoområdet ofta genomförs utan kontrollerade randomiserade studier så kommer särskild vikt att läggas på hur och under vilka omständigheter det är möjligt att dra kausala slutsatser om effekterna av en intervention. Metoder för att beräkna kostnadseffektiviteten av program och interventioner kommer att fokusera på grundläggande hälsoekonomisk utvärderingsmetod och sätt att identifiera, mäta, och värdera kostnader, hälsoutfall och nytta, samt relationen mellan kostnader och nytta.

Metoder för att analysera och förstå osäkerheten i resultat från utvärderingar kommer också att vara en viktig del. Slutligen kommer den andra delen av kursen också att innehålla teorier och olika perspektiv (ekonomiska, etiska, och fördelningspolitiska) på hur resultat från utvärderingar och kostnadseffektivitetsberäkningar kan användas som underlag för beslutsfattande och prioriteringsarbete inom såväl hälso- och sjukvården som i folkhälsoarbete i stort.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom ett hälso- eller samhällsvetenskapligt område samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper verifierade genom IELTS eller TOEFL test.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.