Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grundläggande mikroekonomi

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen beskriver hur
marknadsmekanismen för att allokera resurser till produktion av olika varor och
tjänster fungerar och vilka ekonomisk-politiska verktyg som kan användas för
att korrigera marknadens utfall.

Först studeras de
faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa
interagerar genom prismekanismen. Vidare behandlas företagens agerande under
olika marknadsstrukturella egenskaper och prisbildningen på resursmarknaderna,
speciellt arbetsmarknaden. Begreppet ekonomisk effektivitet definieras och
analyseras under olika marknadsformer. Slutligen diskuteras brister som kan
förekomma i marknadssystemets förmåga att allokera resurser, samt olika
alternativa ingrepp som myndigheterna kan vidta och dess effekter på
marknadsutfallet.

NEK102 läses på
grundnivå i nationalekonomi tillsammans med NEK101 grundläggande makroekonomi,
NEK2103 Tillämpad ekonomi, NEK105 Internationell ekonomi och NEK106
Grundläggande finansiell ekonomi. Kursen kan även läsas fristående. 

Kursen kan sökas som
kurspaket NEK10, 30hp (NEK101, NEK102, NEK103, NEK105 och NEK106) eller NE15A,
15hp (NEK101 och NEK102).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2