Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grundläggande mikroekonomi

Kurs
NEK102
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-88401
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Denna kurs söks främst av dig som endast vill läsa någon enstaka grundläggande kurs i nationalekonomi. För att läsa 30hp nationalekonomi söks istället kurspaket NEK10 Nationalekonomi: Grundläggande och för 15hp kurspaketet NE15A Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi.

Kursen beskriver hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera resurser till produktion av olika varor och tjänster och vilka ekonomisk-politiska verktyg som kan användas för att korrigera marknadens utfall.
Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och utbudet på en marknad och hur dessa interagerar genom prismekanismen.

Vidare behandlas företagens agerande under olika marknadsstrukturella egenskaper och prisbildningen på resursmarknaderna, speciellt arbetsmarknaden. Begreppet ekonomisk effektivitet definieras och analyseras under olika marknadsformer. Slutligen diskuteras brister som kan förekomma i marknadssystemets förmåga att allokera resurser, samt olika alternativa ingrepp som myndigheterna kan vidta och dess effekter på marknadsutfallet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)