Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Flerspråkighet i det offentliga rummet

Kurs
SSA262
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12860

Kort om kursen

Vill du lära dig att kritiskt analysera och tolka flerspråkighet i tidningar, radio, TV eller sociala medier, som Twitter, YouTube och Facebook? Är du även intresserad av hur språk förekommer i andra offentliga miljöer? I så fall är du intresserad av ett växande forskningsfält som du har möjlighet att fördjupa dig i på den här kursen. Lär dig att kritiskt analysera och tolka kopplingar mellan flerspråkighet, makt, kulturarv och folkminne!

Om utbildningen

Under kursens gång lär du dig att beskriva vilka språk som syns i det offentliga rummet, var de syns och i vilken utsträckning de gör det. Det kan handla om texter på internet, radio, TV eller i offentliga befolkade miljöer, såväl urbana som rurala. Du lär dig också att redogöra för centrala begrepp, teorier och metoder som är relevanta i studier av flerspråkighet i det offentliga rummet.

Som en del av kursen får du även möjlighet att genomföra en mindre, visuell dokumentation och studie av flerspråkighet i en del av det offentliga rummet som du själv väljer ut. Miljön kan vara fysisk eller digital, och med hjälp av begreppen, teorierna och metoderna analyserar du sedan materialet tillsammans med dina kurskamrater. Kursen kommer att lära dig att ta reda på varför olika språk används och på vilka sätt närvaron eller frånvaron av språk i det offentliga rummet förhåller sig till sociopolitiska förhållanden. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 90 hp i svenska som andraspråk, 90 hp i svenska språket/nordiska språk, 90 hp i moderna språk med språkvetenskaplig inriktning eller 90 hp i allmän språkvetenskap/lingvistik samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet ? eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller sva B/sva 3 och engelska A/engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.