Länkstig

Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap

Kurs
MAR300
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11505
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11506
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den studerande utför med hjälp av handledare en självständig vetenskaplig uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete, en analys och utvärdering av vetenskapliga data eller en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. Det färdiga arbetet presenteras i skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en muntlig presentation.

Om utbildningen

Examensarbetet ger fördjupade kunskaper inom något av marina vetenskapers forskningsområden. Kursen är en examenskurs för kandidatexamen i marina
vetenskaper.

Examensarbetet kan ske på institutionen för marina vetenskaper, på
annan institution inom ämnesområdena eller externt på företag, institut
eller myndigheter och handleds av vetenskapligt utbildad forskare. För
att bli registrerad på kursen krävs en godkänd projektbeskrivning.
Examenskursen kan också, efter överenskommelse med institutionen,
registreras som 30 hp.

Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och
examinator. I samband med detta ska du visa att du har de
fördjupningskurser som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för
kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledaren. För
projektförslag se projektkatalogen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser MAR101-MAR112, varav minst 90 hp ska vara avslutade och godkända kurser. Alternativt, godkända kurser om 120 hp inom de marina vetenskaperna.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den studerande utför och presenterar ett självständigt vetenskapligt arbete. Det färdiga arbetet presenteras skriftligt, i form av en vetenskaplig uppsats, samt genomen muntlig presentation.

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler