Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete för kandidatexamen i marin vetenskap

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21904
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2020.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av marina vetenskapers forskningsområden.
Kursen kan användas som examenskurs för kandidatexamen i marina
vetenskaper och den studerande kan välja projekt med inriktning mot
oceanografi, biologi, kemi eller geologi. Den studerande utför med hjälp
av handledare en självständig vetenskaplig uppgift som kan bestå av ett
experimentellt arbete, en analys och utvärdering av vetenskapliga data
eller en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. Det
färdiga arbetet presenteras i skriftligt i form av en vetenskaplig
uppsats samt genom en muntlig presentation.

Examensarbetet kan ske på institutionen för marina vetenskaper, på
annan institution inom ämnesområdena eller externt på företag, institut
eller myndigheter och handleds av vetenskapligt utbildad forskare. För
att bli registrerad på kursen krävs en godkänd projektbeskrivning.
Examenskursen kan också, efter överenskommelse med institutionen,
registreras som 30 hp.

Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och
examinator. I samband med detta ska du visa att du har de
fördjupningskurser som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för
kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledaren. För
projektförslag se projektkatalogen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser MAR101-MAR112, varav minst 90 hp ska vara avslutade och godkända kurser. Alternativt, godkända kurser om 120 hp inom de marina vetenskaperna.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du kommer inte bara att utföra dina studieuppgifter i Göteborg, utan även vid våra forskningsstationer Kristineberg och Tjärnö, och ombord på våra forskningsfartyg.

Läs mer om lokaler