Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Engelska: Vetenskapligt skrivande på engelska

Kurs
EN2N01
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23054
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen, som riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå (magister och master) och till dig som är doktorand, behandlar frågeställningar kring akademiskt skrivande på engelska med särskilt fokus på uppsats- och avhandlingsskrivande. Du ska helst befinna dig i skrivfasen av din uppsats eller avhandling, men det går även att läsa kursen om du inte är det. Olika moment (exempelvis titel, abstrakt, introduktion, diskussion) utforskas inom ett brett spektrum av discipliner med utgångspunkt i deltagarnas egna ämnesområden. Det innebär att även deltagare från andra discipliner dra nytta av kursen. Kursen har ett praktiskt perspektiv och kursdeltagarna arbetar med sina egna och andras texter genom analyser och diskussioner. Dessutom erbjuder kursen goda möjligheter att träna på det innehåll som diskuteras. Observera att detta inte är en kurs i språkfärdighet, utan den utgår från att deltagarna redan har en god nivå i engelska språket.

För dig som inte uppfyller de formella förkunskapskraven erbjuder vi ett prov som visar om du har motsvarande kunskaper. Du får tillgång till detta prov genom kontakt med studievägledningen i ämnet: studievagledning.engelska@sprak.gu.se  Ta kontakt med studievägledningen i samband med att du ansöker till kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Bachelor of Arts Degree or equivalent Written proficiency within the Intermediate Course or IELTS 7.5 no part under 6.5 or equivalent Entrance requirements valid from the academic year 2020/2021: Bachelor's Degree or equivalent Written proficiency within the Intermediate Course or IELTS 7.5 no part under 6.5 or equivalent För dig som inte uppfyller de formella förkunskapskraven erbjuder vi ett prov som visar om du har motsvarande kunskaper. Du får tillgång till detta prov genom kontakt med studievägledningen i ämnet: studievagledning.engelska@sprak.gu.se. Ta kontakt med studievägledningen i samband med att du ansöker till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler