Länkstig

Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap

Kurs
RFA430
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I denna kurs om detektorer och mätmetoder för joniserande strålning får du lära dig och hur olika detektortyper fungerar i olika sammanhang, och om hur du väljer rätt detektor för uppgiften. Du kommer också att få praktisk erfarenhet av hur de vanligaste indikeringsinstrumenten inom strålskydd och beredskap fungerar.

Om utbildningen

Denna kurs består av två delar, där den första delen behandlar teorin bakom olika strålningsdetektorers karakteristik och ger en kortfattad beskrivning hur dessa material idag kombineras med modern elektronik för att få ut optimal prestanda. Den andra delen utgörs av ett antal praktiska laborativa moment under tre dagar, dels i en strålningsmiljö som representerar en kärnteknisk anläggning, dels i en fältmässig miljö för att lokalisera, identifiera och kvantifiera strålkällor. Indikering av olika exponeringssituationer och strålningsmiljöer kräver varierande typer av detektorer, och i denna kurs får du en orientering om instrumentens olika tillämpbarhet i viktiga scenarier.
Kursen är nätbaserad med 4 fysiska träffar (totalt 8 heldagar). Examinationen sker genom inlämningsuppgifter och redovisningar.

Den första träffen består av en dag med introduktionsföreläsningar och allmän kursinformation. Den andra och tredje träffen är kombinerad med en fortbildning för sjukhusfysiker och ges under tre dagar i Göteborg respektive Barsebäck. Den tredje träffen är ett avslutande examinationsseminarium.

Masterexamen

Följande kurser vid institutionen för kliniska vetenskaper kan utgöra del av en masterexamen i Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning strålskydd. 

  • RFA410 Nationell strålskyddsberedskap (7,5 hp)
  • RFA420 Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser (7,5hp)
  • RFA430 Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap (15 hp)
  • RFA440 Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden (7,5 hp) 

Vidare krävs att du fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen, samt 15 hp avklarade kurser inom vetenskaplig metodik.

Kontakta gärna oss för mer information jennie.bengtsson@gu.se

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Student på sjukhusfysikerprogrammet med godkänt resultat på samtliga kurser under termin 1-6, eller kandidatexamen (eller högskoleingenjörsexamen) samt godkänt resultat på kursen grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp.