Länkstig

Arbetsterapi - neurologisk rehabilitering efter stroke I - Teori och modeller

Kurs
ARB061
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger fördjupning i teori och modeller avseende nervsystemets plasticitet, sensomotoriska, kognitiva, emotionella följder och implikationer inom rehabilitering efter stroke. Kursinnehållet baseras på ett uppgiftsorienterat synsätt där interaktion mellan individ, miljö och aktivitet fördjupas utifrån systemteoretiskt perspektiv. Kursens ges i samverkan med fysioterapeutprogrammet. Kursen kan ingå i magister-/masterexamen i arbetsterapi. Kursen är obligatorisk för antagning till ARB062 Arbetsterapi - neurologisk rehabilitering vid stroke II - Bedömning och intervention 7,5hp, som planeras gå VT24.

Preliminärt schema:

V.36 Må 4- On 6/9, de två första dagarna är på campus och den tredje dagen 6/9 är det eget arbete med studieuppgifter.

V.41 Må 9- On 11/10 på distans
V.46 Må 13- On 15/11 på distans
V.51 Må 18- Ti 19/12 på distans

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen, 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå)