Länkstig

Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs

Kurs
AN1333
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12005
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12006
Ansökan stängd

Om utbildningen

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa din förmåga att självständigt bedriva och förmedla antikvetenskaplig forskning. Du får en gedigen överblick över centrala utvecklingslinjer och aktuella strömningar inom den internationella forskningsfronten. Genom praktiska övningar lär du dig att identifiera, kritiskt bedöma och använda källmaterial, teoribildning och metod med utgångspunkt i specifika frågeställningar och kontexter. Kursen består av tre delar: 1. Tematisk fördjupningskurs (7.5 hp), 2. Antikvetenskapliga metoder och teorier (7.5 hp) samt 3. Självständigt arbete (15 hp). I de två förstnämnda delkurserna utvecklar du färdigheter i vetenskaplig informationssökning, akademiskt skrivande och kunskapsproduktion. I ditt självständiga arbete tillämpar du dessa färdigheter genom att formulera och analysera ett antikvetenskapligt problem. Arbetet redovisas i skriftlig form och ventileras under kursens avslutande seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Följande kurser godkända: Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30 hp) och Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs (30 hp).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vid föreläsningar och seminarier behandlas aktuell
forskningsproblematik. Fördjupad antikvetenskaplig kunskap och kritisk
insikt tillämpas då du självständigt formulerar och söker information
till en forskningsuppgift inom något aktuellt antikvetenskapligt fält.
Uppgiften genomförs som ett självständigt skriftligt arbete där du får
lärarledd handledning. Arbetet presenteras vid ett seminarium med
opponent- och respondentskap. För den nätbaserade kursen krävs tillgång
till dator med internetanslutning.

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.