Länkstig

Veronica Alfredsson

Universitetsbibliotekarie

Team Kundservice, Biomedicinska
biblioteken
Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg

Om Veronica Alfredsson

Jag har arbetat som bibliotekarie på Biomedicinska biblioteket sedan 2013. Fram till 2022 arbetade jag med undervisning i informationssökning, källkritik och referenshantering för studenter, doktorander och forskare. Undervisningen på Biomedicinska biblioteket sker i sk Active Learning Classrooms, vilka jag var med att utveckla. Jag hade även ett uppdrag som pedagogisk utvecklare på Biomedicinska biblioteket och var engagerad i PILs verksamhet gällande Active Learning Classrooms där jag bl.a. genomförde en studie om Active Learning Classroom.

Sedan 2022 arbetar jag i Team Kundservice där mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att möta våra användare i olika kanaler, såsom chatt, mejl, telefon och i våra fysiska och digitala informationsdiskar. Mitt stora pedagogiska intresse får jag numer utlopp för i individuella möten med studenter och forskare, men även tillsammans med mitt team som ansvarar för bibliotekets studie- och lärmiljöer.

Övriga externa uppdrag: Styrgruppsledamot i det nationella nätverket: Nätverket rum för lärande.