Länkstig

Louise Bjur

Universitetsbibliotekarie

Team Undervisning, Biomedicinska
biblioteken
Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg

Om Louise Bjur

Louise Bjur jobbar som bibliotekarie på Biomedicinska biblioteket och Studietorget. Biblioteken ansvarar för informationsförsörjning för institutionerna på Sahlgrenska Akademin och Naturvetenskapliga Fakulteten. Mina arbetsuppgifter består främst av undervisning i informationssökning, informationshantering, källkritik och referenshantering för såväl studenter, doktorander som forskare. Detta sker i såväl formella undervisningssituationer som i det spontana mötet i biblioteket.

Jag är också med i universitetsbibliotekets läs- och skrivstödsgrupp, där vi erbjuder service för de studenter som behöver detta. Det finns mer att läsa på GUL; Forum för läs- och skrivstöd.