Länkstig

Sofie Leff-Hallstein

Personaladministratör

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Besöksadress
Medicinaregatan 3
Postadress
Box 428
405 30 Göteborg

Om Sofie Leff-Hallstein

Född 1990 i Karlstad. Studerade PA-programmet (Personal- och arbetslivsfrågor) vid Lunds universitet 2010-2013. Som personaladministratör ansvarar jag för löpande personaladministration, där bland annat rekryteringsärenden, upprättande av anställningsavtal, bevakning av tidsbegränsade anställningar, administrering av varselprocess, arvodeshantering samt granskning av ersättningar till personalen ingår.