Länkstig

Lina Wirehag Nordh

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Lina Wirehag Nordh

Bakgrund

Jag är legitimerad psykolog sedan 2010 och har min kliniska erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Jag påbörjade forskarutbildningen på Psykologiska institutionen 2014 och har genomfört delar av den på deltid parallellt med kliniskt arbete. Jag disputerade i maj 2023 med en avhandling som fokuserat på anhöriga till patienter som har kontakt med psykiatri, dels barn till patienter inom vuxenpsykiatri och dels föräldrar till barn inom barn- och ungdomspsykiatri. Jag är fortsatt tjänstledig från min ordinarie tjänst inom BUP och arbetar just nu som vikarierande universitetslektor i utvecklingspsypatologi.

Undervisning

Jag undervisar på psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet och på uppdragsutbildningar i ämnet föräldrars psykiska ohälsa och påverkan på deras barns mående och utveckling, om testmetodik och behandlingsforskning och även i andra ämnen relaterade till utvecklingspsykopatologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi på grund och avancerad nivå.

Forskningsintresse

I min forskning har jag fokus på barn, ungdomar och familjer och metoder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Jag är också intresserad av anknytningsbaserade utrednings- och behandlingsmetoder. Jag ingår i forskargruppen CPPI - Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective.

Pågående forskning

Min avhandling har haft fokus på familjemedlemmar till patienter inom psykiatri och som undersökt psykisk ohälsa, riskfaktorer för psykisk ohälsa och stöd till dessa två grupper av anhöriga. Jag har arbetat med två kliniska forskningsprojekt, ett finansierat av Socialstyrelsen med syfte att utvärdera befintliga förebyggande metoder riktade till barn till föräldrar med depression, dystymi, ångest och/eller bipolär sjukdom som har kontakt med vuxenpsykiatri. Jag har också arbetat med ett projekt inom BUP med syfte att kartlägga mående hos föräldrar till patienter inom BUP.