Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lina Wirehag Nordh

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
515
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Lina Wirehag Nordh

Bakgrund

Jag är doktorand på Psykologiska institutionen sedan 2014. Jag är legitimerad psykolog sedan 2010 och har min kliniska erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Jag är för närvarande tjänstledig från min ordinarie tjänst inom BUP för doktorandstudierna.

Undervisning

Jag undervisar på psykologprogrammet och uppdragsutbildningar i ämnet föräldrars psykiska hälsa och påverkan på deras barns mående och utveckling.

Forskningsintresse

I min forskning har jag fokus på barn, ungdomar och familjer och metoder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Jag är också intresserad av anknytningsbaserade utrednings- och behandlingsmetoder. Jag ingår i forskargruppen CPPI - Clinical Psychology, Prevention and Intervention.

Pågående forskning

Min avhandling handlar om barn som är anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa. Jag arbetar just nu med ett forskningsprojekt finansierat av Socialstyrelsen med syfte att utvärdera befintliga förebyggande metoder riktade till barn till föräldrar med depression, dystymi, ångest och/eller bipolär sjukdom som har kontakt med vuxenpsykiatri. Jag kommer under våren 2020 starta ett forskningsprojekt inom BUP med syfte att kartlägga mående hos föräldrar till patienter inom BUP.