Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Klara Ribom och Ellen Olofsson
Klara och Ellen är nu på försenad utbytestermin i Bilbao i Spanien. Bilden är tagen i Paris på deras väg ner till Spanien.
Länkstig

Vann 20 000 kr för uppsats om hållbarhetsrapportering i dagligvaruhandeln

Publicerad

Handelshögskolestudenterna Ellen Olofsson och Klara Ribom har vunnit pris för kandidatuppsatsen som handlar om hur väl hållbarhetsrapporteringen inom den svenska dagligvaruhandeln tar upp ekologiska problem orsakade av livsmedelsindustrin. Priset delas ut av Handelns forskningsstiftelse och vinnarna får dela på ett stipendium om 20 000 kr.

Grattis till uppsatspriset! Vad handlar er uppsats om?

- Stort tack! Det är vi väldigt glada och tacksamma för! I vår uppsats önskade vi undersöka hur väl hållbarhetsrapporteringen inom den svenska dagligvaruhandeln tog upp ekologiska problem orsakade av livsmedelsindustrin. Vår uppfattning innan undersökningen var att en stor del av det som presenteras i hållbarhetsrapporter väljs utifrån vad konsumenter och intressenter önskar att företagen ska redovisa, som exempelvis koldioxidutsläpp, i stället för att faktiskt visa siffror och rapportera om sin påverkan gällande de ekologiska problem som i huvudsak orsakas av den industri de befinner sig i. Vi utgick ifrån forskningen om de nio planetära gränserna från Stockholm Resilience Center, där vi studerade de två planetära gränser som direkt kan kopplas till livsmedelsindustrin.

Vilka resultat fick ni fram?

- Vår undersökning visar att de två planetära gränserna som främst påverkas av livsmedelsindustrin togs upp till viss del i hållbarhetsrapporteringen hos de fem största aktörerna inom den svenska dagligvaruhandeln. Men sett till den stora påverkan som livsmedelsindustrin har inom de två valda planetära gränserna visade resultatet att de inte behandlas i tillräcklig utsträckning. Resultatet blev ännu tydligare när vi gjorde en jämförande undersökning med hur väl den planetära gränsen klimatförändring redogjordes för i samtliga hållbarhetsrapporter som studerades.

Vem kan ha nytta av kunskapen?

-Vi tror att det här är viktig kunskap för alla företag och industrier som hållbarhetsrapporterar. Om det inte är den faktiska påverkan av deras aktiviteter som rapporteras kan deras legitimitet komma att ifrågasättas. Men det är framför allt viktig kunskap för att hållbarhetsrapportering och hållbarhetsarbete inom företag faktiskt ska leda till en minskad miljöpåverkan, så att vi inte passerar de gränser som forskningen visar att planeten inte kan återhämta sig från. Det är avgörande både för industrins och det mänskliga samhällets överlevnad.

Juryns motivering

"Genom att studera hållbarhetsrapporter och hållbarhetsinformation från fem av de största aktörerna inom den svenska dagligvaruhandeln belyser uppsatsen deras ekologiska hållbarhetsarbete utifrån de två planetära gränser som främst påverkas av livsmedelsindustrin. Förlust av biologisk mångfald och förändringar av biogeokemiska flöden är inte lika uppmärksammade i rapporteringen och följs inte heller upp av åtgärder i samma utsträckning som andra planetära gränser trots att livsmedelsindustrin har störst inverkan på dessa. Författarna diskuterar möjliga orsaker och konsekvenser, men visar också på möjligheter till förändring och bidrar därmed till nya perspektiv på det viktiga hållbarhetsarbete som dagligvaruhandeln har framför sig."

Juryn bestod av:
JohnOlof Olsson, Handelns forskningsstiftelse

Per Collins, ICA Kvantum Munkebäck
Per Andersson, HUI 
Lena Hansson, CFR, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs uppsatsen

Why are ecological problems increasing when corporate sustainability practices are significantly growing? A planetary boundaries perspective of the Swedish food retail market’s sustainability reporting
 

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelse delar ut två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser. 
Läs mer om Handelns forskningsstiftelses uppsatspris