Bild
Genrebild med blommor
Bild: Sveriges lantbruksuniversitet.
Länkstig

Välkommen till Miljökommunikationsdagen

En dag kring frågan om vilken roll som kommunikation spelar för omställningen till en mer hållbar värld. Med föreläsningar, filmvisning, workshops och hållbarhetsvandring.

– Vi vill med Miljökommunikationsdagen bidra med inspiration och kunskap till dig som använder dig av kommunikation för hållbarhet, säger Marie Grusell, medieforskare och prefekt vid JMG, Göteborgs universitet.

– Kommunikation om de stora miljöfrågorna behöver förnyelse. Därför är detta ett mycket roligt och angeläget uppdrag. Det sa Marie Grusell, medieforskare vid JMG, när hon för två år sedan valdes in i styrelsen för Mistraprogrammet Miljökommunikation som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet i samarbete med över 30 partners från akademin och samhällets alla sektorer. Syftet är att omforma miljökommunikation så att den kan bli mer effektiv och bidra till Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle.

Nu står JMG värd för den så kallade Miljökommunikationsdagen som i år åker på turné till Stockholm, Göteborg och Luleå.

– Detta är något som jag verkligen ser fram emot! konstaterar Marie Grusell. I dagens samhälle måste vi tänka hållbarhet i alla delar av vardagen och just kommunikationen har en central roll – för mig är hur vi kommunicerar detta en fråga om överlevnad.

För inspiration och kunskap

Miljökommunikationsdagen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt använder sig av kommunikation för hållbarhet inom exempelvis offentlig och privat sektor, NGO:s, andra organisationer och civilsamhället.

På programmet står såväl föreläsningar och workshops som filmpremiär och hållbarhetsvandring.

– Vi vill erbjuda en dag där deltagare träffas och inspireras av varandra och där vi samtalar kring erfarenheter och de senaste insikterna från forskningen om meningsskapande och kommunikation för en mer hållbar värld, säger Marie Grusell. Här i Göteborg kommer vi att ha lite extra fokus på politikers och företags roll i omställningsarbetet på Västkusten.

Alla som är intresserade är välkomna. Dagen är kostnadsfri, men obligatorisk föranmälan gäller.

Mer information

Text: Cajsa Malmström