Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Medicinareberget sett från en drönare.
Länkstig

Utredning om life science-strategi klar

Publicerad

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har goda möjligheter att spela en ledande roll inom life science-området, både nationellt och internationellt. Det framgår av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen av professor Harriet Wallberg, som blev klar i början av september. Rapporten ger stöd för en fortsättning av Sahlgrenska Life.

Det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life befinner sig ännu i projekteringsfas. Tanken är att koppla samman Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Göteborgs universitets verksamhet på Medicinareberget. Det handlar om tre nya byggnader och en ombyggnad (Odontologen) som ska rymma lokaler för högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Projektet drivs av Västra Götalandsregionen med Göteborgs universitet som viktig partner.  

I början av året levererade projektets samplaneringsgrupp en rapport inför nästa steg i projekteringen. Eva Wiberg fattade beslut om att en utredning skulle genomföras av professor Harriet Wallberg, före detta rektor vid Karolinska institutet, för att ge en övergripande bild av universitetets strategiska utveckling inom life science och av den potential som ett utvecklat samarbete mellan universitetet, universitetssjukhus, region och näringsliv kan ge. 

– Mot bakgrund av att vi har flera stora byggprojekt framför oss vill jag säkerställa att vi har en hållbar, långsiktig strategi för vad vi vill med life science. Därför vill jag att den här utredningen lyfter blicken från ett enskilt projekt och ger oss en riktning för helheten, förklarade Eva Wiberg. 

Utredaren, professor Harriet Wallberg, har nu lämnat sin rapport, Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen, till rektor. 

Rapporten fastslår att Göteborgs universitet, tillsammans med Västra Götalandsregionen, universitetssjukhuset och näringslivet, har goda möjligheter att utveckla verksamheten inom life science.  

Rektor kommer att föredra rapporten på universitetsstyrelsens sammanträde 19 oktober, som avser att fatta beslut om fortsatt hantering.  

Text: Eva Lundgren