Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Universitetet tecknar tilläggsavtal om fartygsleverans

Publicerad

Leveransen av universitetets nya fartyg är försenad. Nu har universitetet kommit överens med varvet Nauta om förutsättningarna för leverans av fartyget.

Forskningsfartyget Skagerak vid hamn.

 

Förseningen beror på ett flertal brister som behöver åtgärdas innan fartyget kan genomgå sjötester och levereras, bland annat kvarstår underleverantörsarbeten på fartygets framdrivningssystem, stabilitetsåtgärder och reparation av skadan på fören efter kollisionen med kajen i augusti.

– Problemen med framdrivningen av fartyget ser vi som särskilt kritiska, då varvets kontrakterade underleverantör inte kan leverera ett fungerande system. Genom tilläggsavtalet ger vi varvet förutsättningar att lösa problemet, säger dekan Göran Hilmersson tillika ordförande för styrgruppen för fartygsprojektet.

Överenskommelsen innehåller bland annat en uppdaterad arbetsspecifikation och en finansiell plan som är villkorad. Hittills har universitetet betalt fyra femtedelar av kontraktssumman. Om varvet lyckas leverera fartyget helt enligt universitets specifikation får de totalt 85 procent av den femte delbetalningen vilket motsvarar 2 244 000 Euro. Det totala kontraktsvärdet på 13 200 000 EURO och den kalkylerade dygnskostnaden för användning, kommer inte påverkas negativt av överenskommelsen.

Det nya leveransdatumet är satt till den 2 april 2019. Överenskommelsen berättigar också universitet att överta fartyget i befintligt skick, om det inte är färdigställt vid detta datum, vilket i så fall innebär att fartyget behöver färdigställas på ett annat varv.

Forskningsfartyget är en mycket viktig och specialanpassad infrastruktur för universitetets marina utbildning och forskning.
– Det nya forskningsfartyget Skagerak är mycket välutrustat och kommer erbjuda helt nya möjligheter för mätningar, observationer och provtagning till havs som gagnar både forskning och utbildning. Det kommer också kunna ta betydligt fler övernattande forskare ombord än gamla Skagerak, totalt 16 stycken. Dessutom förväntar vi oss dels ett stort intresse från externa forskare och organisationer som kan tänkas använda fartyget, dels att nya forskningssamarbeten kan skapas i och med tillgången till denna marina plattform, säger Per Hall proprefekt för institutionen för marina vetenskaper.