Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort forskningsanslag till projekt om minskad biltrafik i Göteborg

Publicerad

Sofie Hellberg, doktor i freds- och utvecklingsforskning vid institutionen för globala studier, har tilldelats 2,8 miljoner kronor från Energimyndigheten för projektet Minskad biltrafik i Göteborg: en förutsättning för klimatomställning, men hur? Forskningsprojektet börjar under 2019 och pågår under tre år.

Vad handlar projektet om?
- Om vi ska nå klimatmålen är en omställning av transportsystemet nödvändig och Göteborgs stad har höga ambitioner när det gäller en sådan omställning. Projektets syfte är därför att undersöka målkonflikter och utmaningar, samt identifiera konstruktiva lösningsförslag, när det gäller en minskning av biltrafiken i Göteborg till förmån för gång- och cykeltrafik. Vi kommer lägga särskilt fokus på relationen mellan infrastruktur, identitet/livsstil och transportval.

- I projektets första steg analyserar vi stadens klimat- och trafikstrategier och målkonflikter. Sedan genomförs en fallstudie i stadsdelen Majorna, där vi gör kvalitativa intervjuer med målgrupper och boende i stadsdelen, fokusgruppsintervjuer med särskilt engagerade medborgare, samt en delstudie som specifikt fokuserar på transporter till och från skolor. I det tredje steget arbetar vi fram konstruktiva lösningsförslag tillsammans med målgrupper och referenspersoner.

Vad hoppas du att er forskning kan leda till?
- Målet är att våra förslag ska vägleda policys och resultera i konkreta åtgärder. Vi vill skapa kunskap kring hur en klimatomställning med fokus på privatpersoners resor kan möjliggöras. Detta gör vi till exempel genom att öka kunskapen om hur den byggda miljön påverkar människors transportval, och om vad människors transportmedel betyder för dem i termer av livsstil och identitet. Vi kommer att bidra till att skapa en dialog med relevanta målgrupper och aktörer, identifiera konstruktiva lösningsförslag på målkonflikter och hinder, samt sprida forskningsprojektets resultat till relevanta målgrupper och aktörer.

Varför har du valt att forska om detta?
- Förutom jag så kommer även Beniamin Knutsson som är docent vid Institutionen för Didaktik och pedagogisk profession att delta i projektet. Vi har valt att forska om ämnet eftersom en minskning av biltrafiken är en angelägen fråga när det gäller Göteborgs klimatåtgärder, men också för att en minskning av biltrafiken även innebär andra fördelar som positivt kan komma att inverka på säkerhet, trygghet och den sociala hållbarheten i staden.


Kontakt:
Sofie Hellberg
sofie.hellberg@globalstudies.gu.se