Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sida stödjer EfD ytterligare fem år - och nätverket utökas

Publicerad

Environment for Development Initiativet (EfD) har nyligen fått den positiva nyheten om ytterligare fem års ekonomiskt stöd från Sida, vilket möjliggör att nätverket kan expandera till fler länder. 
EfD är ett kapacitetsuppbyggnadsprogram i miljöekonomi med fokus på förbättrade miljöpolicys, grundade på forskning och akademisk kapacitet. Programmets övergripande mål är att stödja fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom att öka användningen av miljöekonomi i policyprocesser. EfD grundades 2007 vid Enheten för miljöekonomi och bygger på den framgångsrika forskarutbildningen i miljöekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, som nu har examinerat 35 doktorer i miljöekonomi sedan 1998.

Med fortsatt stöd från Sida under de kommande fem åren, planerar EfD att utvidga nätverket från de befintliga nio centren i Chile, Kina, Costa Rica, Etiopien, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Sverige och USA till att omfatta även nya center i Indien, Vietnam, Colombia och ytterligare center i Afrika. Hittills har EfD forskare producerat över 300 internationella expertgranskade tidskriftsartiklar, 230 discussion papers, runt 75 bokkapitel och 6 böcker i EfDs egna bokserie.

-Jag är mycket stolt över nätverket och vad vi har åstadkommit hittills. Jag ser fram emot ytterligare fem spännande år när vi kommer att göra vårt bästa för att möta behovet av analys och utvärdering för att uppnå de globala hållbarhetsmålen samt genomförandet av klimatresilienta strategier efter COP21 i Paris. Utökningen av nätverket kommer att möjliggöra ännu mer interaktion mellan syd-syd som kommer att vara en viktig beståndsdel i utformningen av mer hållbara lokala policyer, säger EfDs grundare och direktör Gunnar Köhlin.

Stödet till EfD från Sida uppgår till 133 MSEK för perioden 2016-2020.