Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris och svenska hygienpriset till GPCC-finansierat projekt

Annette Erichsen Anderssons GPCC-finansierade forskningsprojekt Safe Hands at the Sharp End har nyligen belönats med två priser; Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris 2018 och svenska hygienpriset, som delas ut av Svensk förening för vårdhygien. Projektet bygger på ett samarbete mellan Anestesi/Operation, Ortopedi, Geriatrik och Sahlgrenska akademin.

I stora drag så handlade projektet om att:
1. utvärdera en implementeringsmetod som bygger på partnerskap, dialog och samskapande av nya lösningar för en säkrare vård i samband med invasiva vårdmoment på operation.
2. undersöka interventionens effekt på postoperativa infektioner.

I fas tre, som vi projektet befinner sig i nu, "äger" kliniken det fortsatta arbetet
Annette erichsen Andersson- Man blir ju aldrig klar utan precis som med allt annat behöver man arbeta med organisatoriskt lärande i vardagen, säger Annette. Precis som inom personcentrerad vård måste man se vårdens professionella medarbetare som kompetenta, kunniga och aktiva partners i förändringsarbetet. Det är helt centralt för att lyckas skapa säkra arbetssätt som är meningsfulla i förhållande till den egna kontexten.

Annette tror att många verksamheter har försökt förbättra ” följsamheten till hygienrutiner” utan att lyckas fullt ut. Förändringsmetoderna man använt är ofta föreläsningar, revision och feedback och man ser professionerna som mottagare av information som skall följa riktlinjer. Inte som aktiva partners och experter vars erfarenheter behövs för att samskapa relevanta lösningar i förhållande till det egna sammanhanget.

Läs en poster om projektet

Text: Lovisa Aijmer och Jeanette Tenggren Durkan