Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Så ska institutionens utbildningar bli mer hållbara

Publicerad

Damon Barrett är universitetsadjunkt på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa och institutionens nya representant för hållbarhet inom utbildning. Här berättar han vad hållbar utveckling inom utbildning innebär och ger konkreta tips på vad lärare, studenter och institutionen kan göra.

Damon Barrett är universitetsadjunkt på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa och institutionens nya representant för hållbarhet inom utbildning. Här berättar han vad hållbar utveckling inom utbildning innebär och ger konkreta tips på vad lärare, studenter och institutionen kan göra.

Att arbeta med hållbarhet är inte fritt val. Redan i första kapitlet slår Högskolelagen fast att högskolorna ska ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. Stora ord, men vad innebär det i praktiken? Och vad innebär det att främja hållbarhet inom utbildning?

– Mitt uppdrag är att verkligen försöka främja och undersöka hur institutionen bättre kan integrera FN:s globala hållbarhetsmål i vår undervisning. Det handlar inte bara om det tredje hållbarhetsmålet om hälsa och välbefinnande, utan också om bredare frågor som miljö och social och ekonomisk hållbarhet som fångas av Agenda 2030, säger Damon Barrett.

Han menar att det är relativt enkelt att koppla kurser till FN:s hållbarhetsmål, men att det krävs mer än så.

– Det räcker inte med att säga att en kurs är relaterad till hållbarhet. Utmaningen är hur vi undervisar och vad vi undervisar om, utifrån den kopplingen, säger han.

En fråga för hela universitetet

Damon Barrett brottas ofta med dessa frågor. Själv undervisar han om mänskliga rättigheter och global hälsa på Masterprogrammet i folkhälsovetenskap och Masterprogrammet i global hälsa. Han har en doktorsexamen i internationell rätt och forskar bland annat om droganvändning och narkotikapolitik, kopplat till folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Kan du ge några konkreta exempel på hur man kan arbeta med hållbarhetsmålen i utbildning?

– Att arbeta med hållbar utveckling inom hela utbildningssektorn är inte riktigt samma sak som göra det i undervisning. Tänker man på hela utbildningssektorn, så innefattar det allt från hur vi säkerställer rättvisa i vår forskning, till att arbeta mot kompetensflykt i vår internationalisering, till att minska vårt klimatavtryck som universitet. Är det nästa konferensflyg verkligen nödvändigt, till exempel?

Ingen patentlösning för alla

I undervisningen menar han att det delvis beror på ämnet. På masterprogrammen i folkhälsovetenskap och global hälsa lär sig studenterna till exempel livscykelanalyser, så att de ska förstå hur den medicinska leveranskedjan påverkar miljön.

– Vi har överlag ett starkt fokus på jämlikhet och rättvisa. Ett mer kliniskt inriktat program kan titta på hälso- och sjukvårdens miljöpåverkan och hur man kan minska den, samtidigt som man upprätthåller excellens. Utmaningen för alla program är att utveckla ett pedagogiskt tänkesätt. Det är viktigt att eleverna lär sig att tänka kritiskt om förhållandet mellan hållbar utveckling och vad de lär sig, oavsett vad det är, och även i förhållande till sin framtida vårdprofession. Det är också viktigt att hållbarhet är en del i hela vår undervisning, så att det inte bygger på några enskilda eldsjälars arbete, säger han.

Vill ha enklare verktyg för lärare

Damon Barrett tycker att det är viktigt att lärare får kompetensutveckling inom hållbarhet och lär sig hur hållbarhetsmålen kan arbetas in i undervisningen.

– Det är inte så lätt som det kan låta, eftersom alla har så ont om tid. En sak jag kommer att göra är att uppdatera och förenkla verktygen som finns, för att göra uppgiften lite lättare för lärarna. Jag tar gärna emot tips från lärare som har exempel på god praxis eller idéer de vill gå vidare med, säger han.

Damon Barrett har utsetts av prefekt att vara institutionens representant i Sahlgrenska akademins nätverk för integrering av hållbar utveckling i utbildning. Nätverket leds av Gunilla Priebe, universitetslektor vid institutionen för medicin. Varje institution har en representant, som även sitter med i respektive institutions utbildningskommitté.

– Det är ett viktigt nätverk, särskilt med tanke på att all högre utbildning har ett lagkrav att ta Agenda 2030 som utgångspunkt, säger Damon Barrett.

TEXT: KARIN ALLANDER

Damon Barretts tips för hållbarhet i utbildning

Till dig som är student:

• Ta med hållbarhet i ditt eget lärande. Leta upp föreläsningar och seminarier! Ställ frågor till dina föreläsare och inled diskussioner i klassen. Tänk på hållbarhetsfrågor när du väljer uppsatsämne.
• Fortsätt att vara aktiv! Studenter är redan i framkant när det gäller aktivism inom detta område och driver universitetet att förbättra sig. Fortsätt så!

Till dig som är lärare:

• Kompetensutveckla dig inom området, till exempel genom att gå utbildningar för att integrera hållbarhet i undervisningen. Rapportera tillbaka till kollegor som inte kunde gå!
• Försök att få tid till interna pedagogiska seminarier med fokus på hållbarhet.
• Delta i föreläsningar och seminarier när Centre for Sustainable Healthcare, Oxford, besöker Sahlgrenska Akademin den 4-5 november
• 28 Mars 2020 är Göteborgs universitet värd för den nationell konferensen Rethinking Higher Education om hållbar utveckling i högskolesektorn. Håll utkik efter uppdateringar och se till att delta!

Det här kan alla göra:

• Delta i aktiviteterna under hållbarhetsvecka Act Sustainable den 4-9 november, eller var med och arrangera en egen aktivitet.

FN:s globala hållbarhetsmål

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap


Om hållbarhetsmålen på webbplatsen för UNDP i Sverige

UNDP: United Nations Development Program, det vill säga FN:s utvecklingsprogram