Länkstig

Reflektioner över det första året som Centrum för kritiska kulturarvsstudier

I februari 2017 beslutade styrelsen för Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) att godkänna CCHS årsredovisning för 2016 och årsplan för 2017.Den nystartade centrumbildningen Centrum för kritiska kulturarvsstudier utgör ett partnerskap mellan Göteborgs universitet (GU) och University College London (UCL). Den representerar den formella kulmen på flera år av ökat samarbete under den tidigare forskningssatsningen Critical Heritage Studies (CHS) vid GU och motsvarande initiativ på UCL.

− Bildandet av det nya gemensamma centret firades med två lanseringar under året: en i Göteborg den 21 april och en i London den 25 november. Båda aktiviteterna var en del av en strategi för att presentera vår verksamhet för den akademiska allmänheten och båda tillställningarna drog en ganska stor publik, säger Kristian Kristiansen, professor i arkeologi och föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier.


Kristian Kristiansen vid CCHS launch i Göteborg, april 2016

Strategiska aktiviteter
Konferensdeltagande är en viktig del av verksamhet och vid sidan av flertalet forskningspresentationer presenterade ledningen för CCHS den nya organisationen på den tredje årliga konferensen för Association of Critical Heritage Studies i Montreal med fler än 700 deltagare. CCHS presentation drog stort intresse.

− Vi använde också detta tillfälle till att kontakta författarna för nya Cambridge Element Series, säger Kristian Kristiansen.

Ledningen har utarbetat ett avtal med Cambridge University Press och tagit fram ett förslag till deras nya Element Series. Ett förslag lämnades in i slutet av året, omfattande förslag på 50 häften med en global täckning av critical heritage-teman.

− Vi hoppas på att underteckna ett kontrakt under 2017 och starta produktionen, som kommer att ta upp en hel del tid under de kommande 3-4 åren tills serien är klar. Vi ser dock att resultatet av detta arbete kommer att placera CCHS som en viktig bidragsgivare till Critical Heritage Studies globalt.

Kommunikation är en viktig aspekt av CCHS. Hemsida på GU genererar i genomsnitt omkring 5 000 sidvisningar per månad under 2016. Närmare 500 prenumererar på nyhetsbrevet och Facebook-sidan genererar stort intresse och har fler än 1 100 följare.

− Forskningsansökningar räknas som en viktig strategisk verksamhet för centret. Vi är därför glada över att kunna rapportera att 2016 såg flera framgångsrika ansökningar från både GU och UCL, och har i nuläget genererat bidrag om över 90 miljoner kronor. Viktigast är dock, från en allmän akademisk synvinkel, att vi lyckats få ett Marie Curie-bidrag om 35,6 Mkr för en forskarskola, ”CHEurope”, varigenom 15 doktorandanställningar finansieras och som tematiskt knyter an till våra fyra forskningskluster.

Tjänsterna utlystes strax före jul, och vi räknar med att ha kandidaterna klara i april. De kommer att kunna dra nytta av forskningsmiljön inom CCHS, precis som vi ska dra nytta av de många nya europeiska partners som projektet omfattar under de kommande fyra åren.

Akademiskt mervärde
Kristian Kristiansen menar att mervärdet av centrumbildningens nya organisation och arbete återspeglas i hur framgångsrika centrumbildningens forskare, samt forskare i vårt nätverk, är i att uppnå egna externa forskningsbidrag.

− Tack vare detta kan nya aktiviteter kopplas till CCHS, ofta i form av gemensamma workshops och publikationer. Även framgången med Marie Curie bidraget som finansierar en forskarskola för 15 doktorer som börjar 2017, kommer att bli ett mervärde för alla parter, och har utökat vårt europeiska nätverk. Vi ser således fram emot 2017 med tillförsikt och entusiasm, det kommer att bli ett krävande och givande år.

Vill du veta mer? Årsrapporten för 2016 och planen för 2017 finns på vår hemsida. Läs med om CCHS launch i Göteborg här, och om launchen i London här. Följ CCHS på Facebook via denna länk! Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Hör av dig till chs@history.gu.se


CCHS-illustration av Kristina Edgren