Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ökad kunskap hos fritidsbåtsägare ger bättre havsmiljö

Publicerad

Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

liten hamn i skärgården med fyra segelbåtar och människor på en brygga

Bottenankrande båtar vid Ursholmarna, Kosterhavet.

Det finns ett samband mellan antalet bottenankrande båtar och antalet ankringsspår på mjuka bottnar, visar studier i den nya avhandlingen. undervattenbild på ålgräs och två ankareOch eftersom ankring förekommer på samma ställen där viktiga och känsliga arter håller till, som exempelvis ålgräs, så kan detta få konsekvenser för ekosystem och miljö.

– De ankare vi traditionellt använder gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna. Det kan på sikt leda till minskad utbredning av ålgräs och det får i sin tur konsekvenser för bland annat torsk, som använder just ålgräs som uppväxtområde, säger avhandlingens författare, Jenny Egardt vid Göteborgs universitet.

Hittade otillåten halt av förbjuden båtbottenfärg

I avhandlingen framgår också att det sedan längre förbjudna båtbottengiftet TBT(tributyltenn) finns i högre halter i sedimenten än vad gränsvärden för TBT tillåter.

naturhamn i skärgården med tre segelbåtar– Det är anmärkningsvärt eftersom TBT har varit förbjudet för användning på fritidsbåtar sedan år 1989 i Sverige, säger Jenny Egardt.

Men trots negativ påverkan från fritidsbåtar är hon positiv och tror att en ökad kunskap hos båtägare kan leda till ett ändrat beteende och ett mer hållbar nyttjande av naturen.

– Är man inte medveten om sin påverkan genom till exempel ankring eller användning av båtfärger är det ju svårt att veta att man borde bete sig annorlunda. Genom information och ökad kunskap kan vi fortsätta vår rekreation i kustområden samtidigt som vi minskar vår påverkan och ser till att behålla vår fantastiska natur, säger Jenny Egardt.

Använda havsmiljön på hållbart sätt

Hon föreslår fritidsbåtsägare att bland annat undvika bottenankring, speciellt i områden där ålgräs syns på botten, och istället ankra längs med öarna och på så sätt minska negativ påverkan.

Jenny Egardt– Och man kan se över om bottenfärg är nödvändigt eller om man istället kan använda andra metoder, till exempel skrovduk eller borsttvätt. För att minska utsläpp från bränsle kan man också övergå till alkylerad bensin, säger Jenny Egardt.

Kontakt:
Jenny Egardt vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, telefon: 031-786 2935, mobil: 0704-79 04 39, e-post: jenny.egardt@bioenv.gu.se

Lyssna på podden där Jenny Egardt medverkar>>

Avhandlingens titel: Impacts of Recreational Boating in Coastal Seascapes and Implications for Management
Länk till avhandlingen>>
Handledare: Per Nilsson, Ingela Dahlöf

Foto:
Bottenankrande båtar vid Ursholmarna, Kosterhavet, fotograf Jenny Egardt.
Bottenankring förekommer i ålgräs inom nationalparken, vilket kan skada denna viktiga livsmiljö , fotograf Jenny Egardt.
Fritidsbåtar, fotograf Jenny Egardt.
Porträtt av Jenny Egardt, fotograf Albin Dahlin.