Bild
facebook
Facebook är ett viktigt inslag i många människors vardag genom uppdateringar från vänner och familj.
Foto: Souvik Banjaree
Länkstig

Nyutvecklad programvara förenklar äldres användning av Facebook

Facebook är ett viktigt inslag i många äldre människors vardag genom uppdateringar från vänner och kontakt med familj. Men åldersrelaterade förluster av kognitiva och fysiska förmågor samtidigt som plattformen regelbundet ändrar utseende och funktioner begränsar nyttjandet. För att underlätta detta har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat ett tilläggsprogram till webbläsaren som möjliggör en anpassad användning i takt med åldrandet.

Programmet är en prototyp och heter Klara Facebook. Det fungerar tillsammans med webbläsarna Mozilla Firefox, Microsoft Edge och Google Chrome och är designat utifrån principen om harmoniskt adaptiva användargränssnitt, det vill säga system som kan anpassa och förenkla sig efter användarens behov och förmågor. 

– Efter att användaren installerat programmet får hen svara på frågor om hur plattformen används. Genom att följa en steg-för-steg-process hjälper programmet sedan till att ändrainnehåll och utseende baserat på svaren, säger Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign. 

Samarbete med digitala seniorer

Programmet är en del av en pågående forskningsstudie som ska utvärderas för att se i vilken mån det fyller en funktion för målgruppen digitala seniorer. Utvecklingen hargenomförts av en forskargrupp vid bland annat Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete med människor över 65 år från den ideella föreningen SeniorNet, vars medlemmar ställt upp på intervjuer och tester. 

– De äldre vi har samarbetat med i projektet ligger ofta i framkant av teknikanvändningen. Trots detta kommer det att krävas att tekniken anpassar sig till de sviktande färdigheter och förmågor som ofta kommer med åldern, säger Alexandra Weilenmann. 

Målet med forskningsprojektet är att stödja äldres möjligheter att fortsätta använda informations- och kommunikationsteknologi genom design som anpassar sig till människors åldrande. 

 Idag gör sociala medier-plattformar ofta precis tvärt om och förändrar regelbundet utseende och adderar nya lager av funktionalitet. För många äldre som vill följa grupper och inlägg blir det alltmer komplicerat och till slut kan det vara svårt att hänga med, säger hon.

Alexandra Weilenmann vill istället att de digitala seniorerna ska kunna välja att ta bort lager och få en enklare upplevelse av tekniken. Samtidigt som de utvecklar sin förståelse av de funktioner som finns i sociala medier.

 Vad menas med en händelse på Facebook och vad är en sida? Varför presenteras flödet inte alltid i kronologisk ordning? Det är frågor som ofta dyker upp eftersom den algoritmstyrda plattformen ser olika ut beroende på vem som använder den, när- och hur, säger hon.

Bidra till ett hållbart digitalt samhälle

Forskarna i projektet strävar efter att bidra till ett framtida digitalt samhälle som är hållbart, inkluderande och fritt från stereotypa föreställningar om äldre och deras teknikkunskaper. 

 Att kunna ta del av sociala medier utifrån sina individuella förutsättningar blir då en viktig del av det pusslet. Därför är också programmet gratis för alla och finns att hämta via projektets hemsida www.digitalaseniorer.org, säger Alexandra Weilenmann.

Fakta
  • Klara Facebook kommer att presenteras på ett digitalt event den 29 april kl. 14-15 via Zoom: https://digitalaseniorer.org/lansering-klara-facebook 

  • Klara Facebook har utvecklats inom forskningsprojektet Digitala Seniorer. Projektet är finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse.

  • SeniorNet Sweden är en ideell och oberoende IT-förening som hjälper seniorer att använda den moderna digitala teknik som är nödvändig i dagens samhälle.
  • Facebook är jämte Youtube den vanligaste sociala medier-plattformen för de som är födda på 1940-talet. Samtidigt var de flesta nya internetanvändarna under 2020 76 år eller äldre. En trolig förklaring är att äldre under pandemin räknats till en riskgrupp och att de i många fall varit fysiskt isolerade. Då har sociala medier erbjudit möjligheter till digital kontakt och information, enligt rapporten Svenskarna och internet som årligen ges ut av Internetstiftelsen.