Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt: Kvinnors välfärd och hälsa i Indien och Afrika

Publicerad

Tonårsgiftemål, våld i nära relationer och kvinnlig omskärelse är resultat av ojämlika förutsättningar och normer som slår hårt mot kvinnor i många länder. I ett nytt forskningsprojekt kommer nationalekonomerna Annika Lindskog och Heather Congdon Fors, Göteborgs universitet och Ann-Sofie Isaksson, Örebro universitet, studera kvinnors förutsättningar för hälsa och välfärd.

Hur kommer ni att gå tillväga?

– Vi kommer främst att använda oss av befintliga data för att först studera den så kallade intergenerationella persistensen, det vill säga hur ojämlikhet ärvs i familjer och över generationer. Därefter kommer vi att studera möjligheten att bryta persistensen med politiska insatser. Vi kommer då att studera två typer av interventioner: biståndsfinansierade utvecklingsprojekt i Afrika och så kallade villkorade bidrag i Indien, säger Annika Lindskog och Heather Congdon Fors.

Varför har ni valt att studera Indien och Afrika?

– Skillnaden i förutsättningar mellan kvinnor eller flickor och män eller pojkar är ovanligt stor i Indien. Detta syns inte minst i den skeva könsfördelningen i landet som beror på att en del flickor aldrig föds, och på att dödligheten bland flickor och kvinnor i förhållande till pojkar män är ovanligt hög ur ett internationellt perspektiv. Detta har gett upphov till de program med villkorade bidrag som vi kommer att studera. Där familjer med flickor får pengar om man uppfyller vissa villkor, vilket kan vara allt ifrån att hon föds till att hon förblir ogift tills hon fyller 18 år.

– Afrika är den fattigaste kontinenten. Även om skillnaderna mellan könen inte syns på samma sätt i statistiken som för Indien, är det kvinnorna som har sämst förutsättningar. Kombinationen av ofördelaktiga normer, vilket resulterar i de fenomen vi kommer att studera, och ofördelaktiga ekonomiska villkor gör att kvinnor i Afrika är extra utsatta.

Vem ser ni som de viktigaste mottagarna av ert kommande forskningsresultat?

–Vi hoppas på att nå fram till beslutsfattare, främst sådana som kan påverka utformningen av olika program och projekt med syfte att förbättra kvinnors villkor. Förhoppningsvis kan våra resultat ge ökad insikt om vilken typ av program som har bäst möjligheter att nå fram till de kvinnor som har sämst förutsättningar med sig hemifrån, säger Annika Lindskog och Heather Congdon Fors.

Projektet Kvinnors hälsa och välfärd – ojämlikhet i förutsättningar, normer och möjligheter till förändring har beviljats fem miljoner kronor av Ragnar Söderbergs Stiftelse och kommer att pågå i fyra år.
Läs mer om projektet på Ragnar Söderbergs stiftelses webbplats