Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt i Brasilien ska förändra normer och våldsamt beteende hos män

Publicerad

De flesta insatser med att förebygga våld i nära relationer handlar om att stärka kvinnorna eftersom det är svårt att få männen att delta. I ett nytt forskningsprojekt ska nationalekonomen Joe Vecci och hans forskarkollegor involvera de manliga förövarna i syfte att ändra normer och våldsamt beteende.

Kan du berätta vad projektet handlar om?

– En av tre kvinnor över hela världen rapporterar att de har utsatts för våld i hemmet någon gång i deras liv. Enligt WHO är kvinnor i utvecklingsländer mest drabbade. De flesta insatser som görs för att bekämpa i nära relationer riktar sig till kvinnor, främst för att det är så svårt att få män att delta. Vi har inför det här projektet inlett ett samarbete med rättsväsendet i norra Brasilien och ska undersöka i vilken utsträckning och hur ett långsiktigt utbildningsprogram riktat till våldsutövare påverkar normer, beteenden och förekomsten av våld, säger Joe Vecci.

Hur ska ni gå tillväga?

– I Ceara i Brasilien finns det över 14 000 män som har anklagats för våld i hemmet under de senaste tre åren. Det finns för närvarande ingen kapacitet inom staten att utbilda förövarna för att ändra sitt beteende och minska återfallen. Genom samarbete med rättsväsendet har vi fått möjlighet att slumpmässigt välja ut förövare till olika utbildningsprogram som genomförs av brasilianska icke-statliga organisationer. Dessutom samarbetar vi med de flera stora icke-statliga organisationer som arbetar med våld i nära relationer i Brasilien för att genomföra insatser för att stärka kvinnliga offer.

Vad hoppas du att projektet ska leda till?

– Vi hoppas att vi kan förbättra effektiviteten i statens insatser mot våld i nära relationer. Om programmet visar sig vara effektivt hoppas vi att kunna utöka arbetet och samarbeta med rättsväsendet i andra delar av Brasilien som Goiás and Brasilia.


 

Om projektet

Titel: "Att ta itu med våld i nära relationer: utvärderingsinsatser med manliga förövare vs kvinnliga offer"
Tidsperiod: November 2019 - 2022
Utredare: Sonia Bhalotra (University of Essex), Pietro Biroli (University of Zurich), Karlijn Morsink (Utrecht University), Jose Carvalho (Universidade Federal do Ceará) och Joe Vecci (Göteborgs universitet)
Plats: Ceara i norra Brasilien
Finansiering: 177 000 USD från Innovations for Poverty Action och 500 000 SEK från Adlerbert stiftelsen