Bild
Foto: Eva-Marie Bloom Ström
Länkstig

Nu kan du lära dig klicka på Göteborgs universitet

Bantuspråken xhosa och zulu talas av närmare 20 miljoner människor i Sydafrika. Göteborgs universitet är det första lärosätet i Sverige som erbjuder utbildning i språken som är kända för sina klickljud.
– Alla kan lära sig att klicka, säger Eva-Marie Bloom Ström, språkforskare och kursansvarig.

Från och med hösten 2023 finns nu en introduktionskurs i xhosa och zulu som ges vid Institutionen för språk och litteraturer. De båda språken tillhör bantuspråksfamiljen och har många likheter med varandra.

 – De har närmare släktskap än till exempel svenska och norska, åtminstone om man tittar på standardsvenska och standardnorska. Pratar du xhosa tittar du utan problem på en tv-serie på zulu och tvärtom, säger Eva-Marie Bloom Ström som är lingvist och bland annat forskar om språkens grammatiska uppbyggnad.

Bild
Foto: Eva-Marie Bloom Ström

Komplex språksituation

Tillsammans talas xhosa och zulu av omkring 20 miljoner människor i främst Sydafrika. Under landets apartheidtid erkändes bara engelska och afrikaans som nationella språk. Sedan 1994 finns elva officiella språk, däribland xhosa och zulu.

– Det är ett land med en väldigt komplex språksituation. Tanken är att de officiella språken ska ha samma rättigheter men så ser det ju inte ut i verkligheten utan engelska dominerar stort. Men att tro att alla i Sydafrika kan engelska är helt fel. Du behöver inte komma så långt från den upptrampade stigen för att möta någon som inte förstår vad du säger på engelska.

Lång tradition av samarbete

Utöver grundläggande grammatik, ordförråd och enklare översättning tar kursen också upp språkens roll i samhället vilket Eva-Marie Bloom Ström hoppas ska kunna öka förståelsen för språksituationen i södra Afrika. Kursen ges på distans, undervisningsspråket är engelska och en målgrupp är de som jobbar, bor eller på annat sätt har utbyte med Sydafrika.

– Det finns en lång tradition av svensk närvaro i Sydafrika. Många organisationer är verksamma i landet och många minns fortfarande Sveriges stöd för demokrati under apartheid. Idag finns det över lag ett stort intresse för länderna i södra och östra Afrika som verkligen är up and coming.

Distinkta klickljud

Xhosa var Nelson Mandelas språk och många förknippar det också med de karakteristiska klickljuden. Xhosa har något fler än zulu.

– Det är väldigt distinkt och du hör det direkt. Det finns många olika klickljud och de är betydelseskiljande så det är så klart en utmaning. Samtidigt är det bara en sorts konsonanter, det är inte krångligare än så. Alla kan lära sig att klicka. Det finns alltid en kontext och man gör sig förstådd även om man inte får till det exakta ljudet. Man får inte ta det för allvarligt.

Text: Janna Roosch

Här finns mer information om introduktionskursen i xhosa och zulu.

Här kan du läsa mer om Eva-Marie Bloom Ströms forskning

Även somaliska och swahili

Inom ämnet afrikanska språk finns även nybörjarkurser i somaliska och swahili; Introduktionskurs i somaliska och Introduktionskurs i swahili.

I höst ges också den övergripande kursen Språk och samhälle i Afrika som har ett sociolingvistiskt fokus. För den som är mer språkvetenskapligt intresserad finns kursen Introduktion till språkvetenskap och afrikanska språk.