Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris till läkemedelskemist

Publicerad

Kristina Luthman, professor i läkemedelskemi vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, har utsetts till mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2018.

Hon tilldelas priset för sitt engagemang för grundutbildning och för att alltid ha studenterna i fokus. Kristina Luthman har haft en betydande roll för etableringen av läkemedelskemi i Göteborg vilket i sin tur gjorde det möjligt att starta apotekar- och receptarieutbildningar.

Kristina LuthmanHur känns det att bli utnämnd till fakultetens pedagogiska pristagare 2018?

- Det känns fantastiskt roligt och hedrande att bli tilldelad fakultetens pedagogiska pris. Jag är mycket glad.

Du har arbetat med pedagogisk utveckling under lång tid. Hur ser du på din pedagogiska gärning?

- Undervisningen är både en både viktig och rolig del av arbetet. Att undervisa och möta studenter gör att jag ständigt måste hålla mig uppdaterad inom mitt område. Jag arbetar även för att utveckla moderna kurser inom läkemedelskemi och en betydelsefull del i det arbetet är att koppla samman vad som händer inom forskningen till utbildningen.

Vad arbetar du med just nu vad gäller pedagogisk utveckling?

- Jag involverad i flera kurser och just nu arbetar jag för att få dem att fungera så bra som möjligt. I övrigt är det för mig inte så mycket nytt inom pedagogisk utveckling.

Motiveringen lyder:

”Professor Kristina Luthman har haft en nyckelroll i etableringen av läkemedelskemi i Göteborg. Luthman bidrog dessutom till att dermatokemiämnet förlades till Göteborgs universitet. Med en framstående läkemedels-kemiverksamhet på plats inrättades apotekar- och receptarieutbildningarna som viktiga yrkesutbildningar. Genom sitt idoga arbete i flera betydande arbetsgrupper och kommittéer har Luthman sedan starten av dessa båda utbildningar haft stort inflytande på hur programmen har formats, vilket även gäller kurser i organisk kemi. Luthman är idag en ledande läkemedelskemist i Europa och hon har upprätthållit en stor forskningsverksamhet under många år. Därtill ser vi i Luthman en, av både studenter och kollegor, mycket uppskattad lärare som har tagit sitt uppdrag inom grundutbildningen på största allvar. Med studenterna i fokus har hon balanserat krav och rättvisa, bidragit med viktig kompetens samt engagerat drivit utvecklingen av sitt ämne till gagn för flera utbildningar vid Göteborgs universitet.”

Om pedagogiska priset

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris delas ut årligen för att uppmärksamma goda insatser inom utbildningsverksamheten. Priset som består av ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.