Bild
rullstolsramp
Länkstig

Mastersstudenter arrangerar samtal om tillgängliggörande av kultur

Publicerad

Hur kan kulturinstitutioner skapa verksamheter och lokaler som ger alla möjlighet att delta på sina egna villkor? Fyra mastersstudenter på programmet Kultur och demokrati arrangerar den 12 maj ett panelsamtal om tillgängliggörande av kultur och hoppas att många beslutsfattare med möjlighet att påverka kommer.

Alla ska ha möjlighet att ta del av kulturinstitutioner och kulturarrangemang, oavsett funktionsvariation. Det görs mycket för att öka tillgängligheten och undanröja hinder för att skapa verksamheter och lokaler som ger alla möjlighet att delta, men hur kan vi få en ökad tillgänglighet fortare?

– Idén om att arrangera ett panelsamtal kom från en av oss studenter, Hanna Sjöman, som har arbetat med liknande frågor i snart 15 år. Frågan intresserade oss alla fyra i gruppen, säger Marina Henriksson, mastersstudent på programmet Kultur och demokrati vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Den första tanken var att arrangera samtalet på Bräcke Diakoni, som Hanna Sjöman har en koppling till, men valet föll på en publikare arena: Göteborgs Litteraturhus.

Kulturutvecklare och beslutsfattare

I panelen deltar personer som själva är kulturutövare.

– Vår idé var att ge personerna själva en möjlighet att dela med sig av sina upplevelser av att delta i och uppleva kultur.

En inbjudan till panelsamtalet har gått ut till människor som på olika sätt arbetar med kulturarrangemang, inom exempelvis Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

– Vi vill att människor som arbetar med kulturutveckling kommer. Förhoppningen är att det blir en bra dialog, vi är inte intresserade av att kritisera utan vill diskutera lösningar. Det är mycket som görs men finns fortfarande mycket att förbättra när det kommer till att tillgängliggöra kultur för alla, säger Marina Henriksson.

Text: Johanna Hillgren