Bild
Länkstig

Intresserad i MIKfrågor och visuell bildning?

Presentationsmaterial från MIKseminaret på Hagabion den 24 maj finns nu online.
I seminariet deltog Lisa Sputnes Mouwitz, Erik Florin Persson, Karl-Magnus Johansson och Marie Hellervik.

Under seminariet fick du insyn i GPS400 (Göteborgskulturer på stan 1621–2021). Det är ett centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet som arbetar tillsammans med museer, arkiv, bibliotek, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Under seminariet presenterades forskningsprojekt och historiska filmer och fotografier från Göteborg med omnejd som digitaliserats. Exemplen i presentationerna kopplades i det här fallet till MIKfrågor.

Arrangemanget var ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling,  Filmpedagogerna, Folkets Bio och Göteborgs universitet.

Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet (förkortning MIK) är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper.