Bild
Två personer flickor ut över horisonten
GENDERACTION är ett samarbetsprojekt som är finansierat av EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Länkstig

Genusperspektiv på globala mål för hållbar utveckling synliggör både synergier och motsättningar 

Publicerad

Hur kan EU:s ramprogram för forskning och innovation stärka sin förmåga att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling? Med genusperspektiv som fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) har Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram en forskningsöversikt, en rapport om policyutveckling samt en serie om fem policy briefs. Uppdraget kommer från EU-samarbetet GENDERACTION.

GENDERACTION är ett samarbetsprojekt som är finansierat av EU:s ramprogram för forskning och innovation. Syftet med projektet är bland annat att analysera medlemsländernas framgångar med att implementera jämställdhetspolicys inom forskning och innovation. Underlag som tas fram ska bidra till att utveckla kunskap om och förståelse för genusdimensionen i EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Nationella sekretariatet för genusforskning är en av samarbetsparterna i projektet och har nu levererat ett paket med olika former av kunskapssammanställningar.  

Forskningsöversikt

Forskningsöversikten är en systematisk, internationell översikt av kollegialt granskade vetenskapliga artiklar om genus och hållbarhet, publicerade under 2015 - 2020. Forskningsrön presenteras för att identifiera förutsättningar, utmaningar och lösningar inom ramverket för Agenda 2030.  

Forskning om genus och hållbarhet är ganska begränsad, särskilt den som handlar om ekologisk hållbarhet. Men vissa viktiga slutsatser finns, till exempel om hur viktigt det är att nya teknologiska lösningar är anpassade efter hur människor faktiskt lever liksom betydelsen av att synliggöra vilka maktrelationer som präglar olika sammanhang. 

– Översikten tar också upp vilka möjligheter och hinder för verkligt förändringsarbete, som målen i Agenda 2030 ger. Samspelet mellan olika globala mål skapar både synergier och motsättningar, säger en av författarna, Kajsa Widegren, forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.  

Rapport om policyutveckling

Rapporten om policyutveckling (Policy Benchmark) undersöker hur EU:s centrala policydokument för forskning och innovation tar upp genus och hållbarhet. 

– Med några praktiska exempel som utgångspunkt ger rapporten rekommendationer för hur det går att relatera genus och hållbarhet till varandra, så att dessa perspektiv ömsesidigt kan förstärka varandra – snarare än att konkurrera, vilket de nu ibland gör, säger Jimmy Sand, rapportförfattare och utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning. 

En serie av policybriefs

Hur kan EU:s ramprogram för forskning och innovation stärka sin förmåga att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling? Susanna Young Håkansson, projektsamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning, är författare till en serie av policy briefs, som utgår från aktuell forskning om genus och hållbarhet och tar fram rekommendationer. Utgångspunkten är de sex olika kluster kring globala utmaningar som finns formulerade i EU:s forskningsprogram Horisont Europa: 

  • Hälsa (policy brief 1) 
  • Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen (policy brief 2) 
  • Civil säkerhet för samhället (policy brief 3) 
  • Digitala frågor, industri och rymden (policy brief 4) 
  • Klimat, energi och mobilitet (policy brief 4) 
  • Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö (policy brief 5) 

Kunskapssammanställningarna är en del av flera olika så kallade arbetspaket, inom ramen för samarbetet i GENDERACTION. Projektet riktar sig till intressenter inom European Research Area (ERA) samt forskande och forskningsfinansierande organisationer i EU:s medlemsländer. 

Här kan du läsa mer om GENDERACTION

Här kan du läsa mer om European Research Area (ERA)