Bild
Arg kvinna
"Fucking" används för att uttrycka ilska, irritation eller förakt, som i "fucking loser" och "det är helt fucking sanslöst". Ordet kan komma att vara med i SAOL:s och SO:s kommande upplagor.
Foto: SHVETS production
Länkstig

Fucking, hjärndimma och snorhal – SAOL och SO på gång att få nya ord

Språket utökas konstant med nya ord och många av dessa letar sig in i ordböcker. Vid Göteborgs universitet är arbetet med Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) ständigt pågående. En central del av arbetet är att bedöma vilka ord som är starka kandidater till att bli uppslagsord i kommande upplagor.

Bild
Emma Sköldberg
Emma Sköldberg, professor i svenska språket
Foto: Jessica Oscarsson

Bland de nya ord och uttryck som kan bli beskrivna i SAOL och SO finns olika ord kopplade till matvanor, såsom charkbricka, gastropub och streetfood. Där finns också ord som hör till olika slags fritidsintressen, till exempel höghöjdsbana, glamping och powerwalka.

- Orden säger något om vår samtid och det är viktigt att också mer vardagsnära fenomen lyfts fram. De ord som vi i ordboksprojekten väljer att publicera kommer att få en betydelsebeskrivning, men också uppgifter om till exempel hur de uttalas och böjs, vilka ord de brukar kombineras med och när de kom in i svenskan, säger Emma Sköldberg som är professor i svenska språket och huvudredaktör för SO.

Många av ordförslagen speglar olika trender, brottsmål eller samhällsföreteelser som har fått genomslag i media: a-traktor, incel, parallellsamhälle och krympflation. Även uppmärksammandet av klimatfrågor och ett förändrat levnadssätt märks bland nyare svenska ord, som havsburen, nettonollutsläpp, utsläppssiffra och naturhus.

Engelska ord i svenska ordböcker

Genom tiderna har svenskan lånat ord från olika språk och idag kommer många lånord från engelskan. För att kunna avgöra om ett utländskt ord ska tas med i en svensk ordbok undersöker forskarna på vilket sätt ordet används i svenska texter. Till exempel tar forskarna hänsyn till om ordet har fått svenska böjningsändelser, som när powerbank används i bestämd form (powerbanken) eller om ordet ingår i sammansättningar, till exempel när freeskiing blir en del av freeskiingåkare och freeskiingstjärna.

- När det gäller ett nytt ord som sportswashing får man som ordboksförfattare hålla ögonen på det mer svenskklingande alternativet sporttvätt som också har börjat användas, i synnerhet efter fotbolls-VM i Qatar, berättar Emma Sköldberg.

Bland de engelska lånorden finns även många talspråkliga ord, till exempel fucking som används för att uttrycka ilska, irritation eller förakt. Exempel ur sociala medier är fucking loser, det är helt fucking sanslöst och vara så fucking trött på något.

Ny ordbank med 3 miljarder ord

Bild
Ann Lillieström
Ann Lillieström, forskningsingenjör.
Foto: Karin Wenzelberg

För att identifiera nya ord använder ordboksforskarna bland annat ett nyare textmaterial som heter Kubord. Det har utarbetats vid Göteborgs universitet i samarbete med Kungliga biblioteket och i dagsläget består materialet av mer än 3 miljarder ord från moderna tidningstexter, till exempel från Aftonbladet och Dagens Nyheter. Kubord ingår i verktyget Korp som utvecklas av Språkbanken Text vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet.

Ann Lillieström är forskningsingenjör i ordboksprojektet och har utvecklat ett verktyg för att ringa in nya ord med hjälp av språkteknologiska metoder.

-  Med verktyget kan man kan undersöka likheter och skillnader i ordförrådet mellan flera årgångar av en och samma tidning. Det går också att hitta ord som inte redan beskrivs i Svenska Akademiens ordböcker men som har ökat i användning och spridning, säger Ann Lillieström.

Staplar som visar hur ordet "Matresa" använts under 2020 och 2021.
Ann Lillieström har utvecklat ett verktyg där man kan undersöka likheter och skillnader i ordförrådet mellan flera årgångar av en och samma tidning. Här ser man hur ordet ”matresa” har använts under år 2020 och 2021.

Hemester har etablerats – men inte popcornhjärna

Till skillnad från orden i nyordslistan som Språkrådet och Språktidningen publicerar varje år, är nya uppslagsord i SAOL och SO betydligt vanligare förekommande i svenska texter.

- För att ett nytt ord ska tas upp i de båda samtidsordböckerna behöver det ha börjat användas och spridas i olika slags svenska texter på senare år, som ordet glamping (’glamorös camping’). Vi är också intresserade av redan etablerade ord som har ökat i användning, till exempel snorhal, säger Emma Sköldberg.

En stor del av orden i de årliga nyordslistorna får aldrig en plats i SAOL eller SO. Exempel på ord från nyordslistan från 2019 som används väldigt sällan i texter numera är popcornhjärna (’tillstånd där hjärnan utsätts för olika sinnesintryck på en och samma gång’) och tågskryta (’stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg’).

- Kanske kommer dessa ord att etablera sig i svenskan men än har det inte riktigt skett. Däremot har andra nyord som till exempel substantivet hemester (från 2009 års lista) och verbet hemestra kommit starkt, inte minst som en följd av pandemin. Dessa två ord kommer med största sannolikhet att införlivas i kommande upplagor av ordböckerna, säger Emma Sköldberg.

Nya ord intresserar många

Nya ord kan antingen bli uppslagsord i kommande upplagor av ordböckerna eller fungera som språkexempel i ordboksartiklarna.

- Nyare ord intresserar inte bara ordboksförfattare utan också andra språkvetare och språkteknologer. Även historiker och samhällsvetare har intresse av språkliga nyheter eftersom ett språks ordförråd och utveckling säger en hel del om samhället och hur det förändras, säger Emma Sköldberg.

 

Text: Karin Wenzelberg

 

Kontakt:
Emma Sköldberg, professor i svenska språket: emma.skoldberg@svenska.gu.se  
Ann Lillieström, forskningsingenjör: ann.lilliestrom@gu.se
Karin Wenzelberg, kommunikatör: karin.wenzelberg@svenska.gu.se, 076-618 45 32

Kort om SAOL och SO

Svenska Akademien ger ut tre ordböcker och arbetet med två av dessa, SAOL och SO, görs inom ett projekt vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet. I nuläget är åtta personer involverade på deltid i ordboksprojektet.

SAOL innehåller ca 126 000 uppslagsord, medan SO innehåller ca 65 000 uppslagsord med mer utförliga beskrivningar. Ordböckerna finns bland annat som gratis appar och i ordboksportalen Svenska.se www.svenska.se. Det är ännu inte beslutat när nästa upplaga av SAOL respektive SO kommer att publiceras.

 

Fler exempel på ord som kan komma att beskrivas i SAOL och SO

Barnfridsbrott – ’brott mellan två personer som är närstående till barnet och som barnet har bevittnat’

Gastropub – ’Gastronomiskt inriktad pub med finare maträtter än vad en pub vanligtvis serverar’

Ghosta – ’Ignorera eller sluta höra av sig till partner, dejt m.m. utan förklaring’

Hjärndimma – ’Känsla av att vara dimmig i huvudet, vanligt vid hjärntrötthet’

Intimitetskoordinator – ’Person som (yrkesmässigt) koordinerar intima scener i film eller på teater’

Mockumentär – ’Fiktiv dokumentär, ofta i komiskt syfte’

Yes – 1) Uttryck för stor entusiasm. ”Yes! Där satt den!” 
2) Uttryck för att man tänker börja prata eller byta ämne. ”Yes, då går vi vidare till nästa person”