Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elever presterar sämre vid varmt klimat

Publicerad

Klimatförändringar drabbar inte bara jordbruket och människors möjligheter att försörja sig. Höga temperaturer påverkar även inlärningsförmågan. Laura Villalobos-Fiatt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har undersökt hur skolnärvaro i Costa Rica hänger ihop med höga temperaturer och regn.


– Ju varmare väder, desto högre blir frånvaron i skolan. Eftersom frånvaro är förknippat med sämre skolresultat är detta något att ta på allvar, säger Laura Villalobos-Fiatt.

När temperaturen överstiger 26 grader C, uteblir fler gymnasieelever från lektioner i Costa Rica. Laura Villalobos-Fiatts forskning kombinerar tidigare rön om mänsklig kognitiv förmåga och värme med skolfrånvaro på lektionsnivå samt timvisa väderobservationer från lokala värderstationer i Costa Rica. Hennes resultat visar att väderförhållandena kort före en lektion kan påverka elevens beslut att delta eller inte.

– Den genomsnittliga skolfrånvaron är omkring 15 procent. Det betyder att i en grupp på 30 elever kommer omkring fyra att vara frånvarande. Jag tror att det här är ny information för beslutsfattare i Costa Rica, eftersom denna statistik vanligtvis inte analyseras på nationell nivå, säger Laura Villalobos-Fiatt.

Costa Rica är ett tropiskt medelinkomstland med bra grundskoleresultat, men landet har stora utmaningar på gymnasienivå. Endast hälften av befolkningen i tjugoårsåldern har fullbordat gymnasiet, vilket är lägre än genomsnittet i Latinamerika (53%) och betydligt lägre än i OECD-länderna (75%).

– Det finns ett tydligt mönster i Costa Rica, där skolor med sämst resultat tenderar att vara belägna i varmare och fuktigare områden. För mig är detta lätt att relatera till, eftersom väderförhållanden verkligen påverkar mitt beteende och mitt humör, säger Laura Villalobos-Fiatt.

Villalobos-Fiats rekommendation till beslutsfattare är först och främst att uppmärksamma förhållandet mellan vädermönster och skolfrånvaro. Flera åtgärder skulle kunna vidtas för att dämpa de negativa effekter som varmt och fuktigt väder har på skolresultat. Det kan vara att investera i luftkonditionering, bättre vägar, eller helt enkelt genom en bättre schemaläggning.

– Om man tar större hänsyn till värderförhållanden vid utformningen av scheman, så skulle det vara möjligt att både öka närvaron och förbättra provresultaten. Det verkar till exempel vara en dålig idé att schemalägga matematik mitt på dagen, när det är som varmast, säger Laura Villalobos-Fiatt.

Laura Villalobos-Fiatt är doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har genomgått det Sida-finansierade doktorandprogrammet i miljöekonomi vid Institutionen för nationalekonomi med statistik. Laura Villalobos-Fiatt försvarar sin avhandling "Essays on forest conservation policies, weather and school attendance" den 24 maj 2017.

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/52254