Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Maria Bodin håller upp brunalgen sockertare vid brygga.
Projektledaren Maria Bodin undersöker ett av odlingsbanden vid den den marina kolonilotten på Tjärnö marina laboratorium i norra Bohuslän.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Besök Sveriges första marina kolonilott

Publicerad

Under senaste året har ett försök med småskalig odling av musslor, alger och annan mat från havet testats på Tjärnö marina laboratorium. Nu öppnar den marina kolonilotten för besök av allmänheten.
– Intresset har varit enormt. Många har hört av sig och vill komma hit och lära sig mer, säger projektledare Maria Bodin.

Från bommar vid bryggan utanför Tjärnö marina laboratorium hänger två rep ner i vattnet. När Maria Bodin drar upp det ena visar sig det ena vara fullt med blåmusslor, sjöpungar och tångborrar. På det andra sitter långa bruna alger.

– Den här sockertaren satte vi ut i höstas. Då var skotten några millimeter långa. Under vintern har de vuxit 70 centimeter och är nu färdiga att skördas, säger Maria Bodin.

Maria Bodin har haft ett hektiskt år. Sedan pilotförsöket med marina kolonilotter drog igång under hösten har telefon gått varm. Privatpersoner, båtklubbar, restauranger och inte minst media har visat stort intresse för småskalig odling i havet.

– Jag kunde inte drömma om att intresset skulle vara så här stort. Jag får samtal i princip dagligen av personer som vill veta mer, säger hon.

Bild
Maria Bodin Porträtt
Maria Bodin, projektledare på institutionen för marina vetenskaper.
Foto: Johan Wingborg

Öppet för besökare

För att underlätta besök öppnas testanläggningen på Tjärnö marina laboratorium för allmänheten i sommar. Maria Bodin har satt upp skyltar med information om hur den marina kolonilotten fungerar och om de arter som finns där. Besökaren kan själv dra upp repen och burarna och undersöka vilka arter som finns där.

– Jag vill att besökarna här på Tjärnö ska kunna se själva vad som växer under ytan. En viktig del av projektet är att sprida kunskap om livet i havet, säger hon.

Under året har Maria Bodin undersökt hur en kolonilott kan utformas, vilka tillstånd som krävs och vilka arter som kan odlas och förvaras i kolonilotten. Förutom blåmusslor och sockertare har arter som europeiskt ostron, strandsnäckor och sandräka testats.

– Det är viktigt att välja rätt plats för att vattenkvalitet och salthalt ska vara rätt. Det är också viktigt att bara odla arter som finns naturligt i havet på den plats kolonilotten finns. Det skulle kunna bli fatala följder om man inför nya arter för området som sedan slår ut naturliga bestånd.

Bild
Brunalgen sockertare i hand.
Brunalgen sockertare är en av arterna som odlas i kolonilotten. Den kan exempelvis friteras och ätas som chips.
Foto: Johan Wingborg

Inspiration från Danmark

Pilotförsöket ingår i projektet Marint gränsforum Skagerrak som är ett samarbete mellan Sverige och Norge. Men idén med odlingar i havet kommer från Danmark där marina kolonilotter funnits i tio år och blivit något av en folkrörelse.

– I Danmark kan småskalig havsodling få ett hobbytillstånd, som inte kräver så mycket byråkrati. Också i Norge är pappershanteringen enklare. I Sverige däremot finns ingen samordning mellan olika myndigheter, vilket gör det väldigt krångligt att få de tillstånd som krävs.

– Syftet med alla regler är gott, det handlar om att skydda djur, natur och människors tillgång till stränderna, men för odlare borde det finnas ett förenklat system, säger Maria Bodin.

Ökad biologisk mångfald

Marina kolonilotter ger inte bara nya ätliga arter för oss människor. De är också bra för naturen, om man gör på rätt sätt och exempelvis bara odlar arter som finns naturligt i miljön, påpekar Maria Bodin.

– Välskött havsodling hjälper till att bygga upp sunda ekosystem som binder koldioxid och ökar den biologiska mångfalden. Dessutom behövs ingen vattning, och inte heller gödsling eftersom tillräckligt med kväve och fosfor redan finns i havet.

Text: Karl-Johan Nylén

Video (02:03)
Pilotförsök med marina kolonilotter på Tjärnö
Maria Bodin visar den marina kolonilotten och berättar om pilotförsöket.

 

Fakta om projektet

Pilotförsöket med marina kolonilotter är en del av Interreg-projektet Marint gränsforum Skagerrak som är ett EU-finansierat samarbete mellan Sverige och Norge. Syftet är att visa upp potentialen med denna typ av anläggning, hur den kan användas som visningsplattform för undervisning, inom kunskapsturism och potentiellt även för livsmedelsförvaring och produktion.

Under året har också projektet Havhöst i Norden inletts som ska verka för erfarenhetsutbyte om marina kolonilotter mellan Sverige, Norge och Danmark. Projektet får stöd av Nordiska ministerrådet.