Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Sofie Isaksson ny docent i nationalekonomi

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs unviersitet har antagit forskaren Ann-Sofie Isaksson som docent i nationalekonomi.

Ann-Sofie Isaksson är utvecklingsekonom och hennes forskning handlar om bistånd, institutionsutveckling och samhällsstyrning.

De senaste åren har hennes forskning till stor del fokuserat på Kinas roll inom Afrikanskt bistånd. Genom att koppla geografisk data på var kinesiska biståndsprojekt genomförts med datamaterial från stora enkäter har hon undersökt lokala ekonomiska och politiska effekter av kinesiska utvecklingsprojekt.

– Kinas bistånd till Afrika har under de senaste åren formligen exploderat, och dessutom varit kontroversiellt. Medan kritiker hävdar att Kina använder sitt bistånd i kommersiella syften och att de ofta är verksamma i korrupta och odemokratiska regimer, menar andra att kinesiskt bistånd är ovanligt effektivt. Ett nytt omfattande datamaterial där man spårat kinesiska biståndsströmmar gör det möjligt att utvärdera argument som de här. Våra resultat ligger tyvärr mest i linje med kritikernas argument, och tyder bland annat på ökad lokal korruption och minskad facklig aktivitet i områden där kinesiska projekt implementeras, till skillnad från i områden där andra givare är verksamma, säger Ann-Sofie Isaksson.

Just nu arbetar hon med två större projekt.

– I det ena projektet utvärderar jag och Dick Durevall biståndseffektivitet kopplat till de globala målen. Med tanke på det ökade behovet av mål-specifik utvärdering av biståndets effekter är syftet är att studera biståndseffektivitet i ett jämförande perspektiv: mellan sektorer, givare och regioner inom länder.

Det andra forskningsprojeket handlar om kvinnors hälsa och välfärd i utvecklingsländer. Tillsammans med Annika Lindskog and Heather Congdon-Fors undersöker hon ett antal faktorer som är viktiga för kvinnors situation, till exempel tidigt giftemål, barnafödande, våld i nära relationer, och hur olika satsningar kan bidra till att förändra normer och beteenden.

Läs mer på Ann-Sofie Isakssons webbsida