Länkstig

The integrative geography of sport and outdoor recreation: addressing environmental sustainability challenges of transport and land use

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2024
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Detta doktorandprojekt undersöker uttalade miljöutmaningar för aktiviteter inom friluftsliv och sport. Mer specifikt belyser projektet dels hur vi väljer att resa till och från dessa aktiviteter, men också hur dessa aktiviteter är en del av en mångfacetterad markanvändning. Utifrån ett geografiskt perspektiv är därmed projektets utgångspunkt att aktiviteten som utförs är ömsesidigt beroende av hur vi reser dit och vice versa. Dessa två aspekter studeras därför inom samma ram.