Länkstig

Multipel skleros och funktionshinder

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet studerar hur personer med multipel skleros (MS) påverkas av och erfar funktionshinder i samhället. Funktionshinder är olika former av hinder som personer med funktionsnedsättning erfar i relation till samhället och som på något sätt utgör ett problem eller begränsning. I avhandlingen kommer funktionsnedsättning, som traditionellt sett varit föremål för forskning, inte att primärt undersökas även om det erkänns som en del i personernas livssituation