Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klinisk psykologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective (CPPI) består av forskare och kliniker som studerar utvecklingsvägar mot välbefinnande eller psykisk ohälsa utifrån barns, ungas och vuxnas samt anhörigas och professionellas perspektiv.

Vi studerar effekter av olika förebyggande och behandlande insatser och använder oss av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder, samt arbetar med metodutveckling.