Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bilder av tjänstepersoner

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Projektet består av två delprojekt. Det första handlar om tjänstepersoner i skönlitteraturen, där syftet var att i en forskaantologi fånga tjänstemän på olika hierarkiska nivåer i arbete så som de har beskrivits i fiktionslitteraturen. Det startade 2015 och avslutades 2017.
Det andra delprojektet startas 2022, och där uppmärksammas tjänstemän som påverkat bilden av tjänstepersonen.

Video (56:29)
Lunchseminarium: Tjänstemannen i skönlitteraturen (2017)

Delprojekt 1:

Tjänstepersoner i skönlitteraturen. Syftet med delprojektet var att i en forskaantologi fånga tjänstemän på olika hierarkiska nivåer i arbete, såsom de har beskrivits i fiktionslitteraturen, främst svensk och under den moderna epoken, alltså från cirka 1800 och framåt, liksom även medborgare, klienter och motparter.

I universitetsundervisningen kan man genom denna antologi få möta personer, institutioner och situationer inom och utanför de formella regelverken. Tanken har också varit att såväl praktiker som lekmän, tjänstemän som politiker, genom läsningen ska få ett underlag för reflektion och diskussion om de offentliga uppdragens karaktär och begränsningar. Bidragsgivare har varit historiker, ekonomer, litteraturvetare, etnologer, statsvetare, pedagoger, musikforskare, matematiker. Genren är den lärda essän snarare än den akademiska uppsatsen.

Läs mer om antologin Tjänstemannen i skönlitteraturen på förlagets hemsida

 

Delprojekt 2:

Delprojekt två har ett biografiskt anslag. Vi uppmärksammar där tjänstemän som genom vad de gjort, inte gjort eller faktiskt skrivit påverkat bilden av tjänstepersonen. Det stora liksom det lilla lokala är av intresse.

Projektdeltagare

Björn Rombach Projektledare

Anders Björnsson Projektledare

Beata Agrell

Åsa Arping

Stefan Bohman

Anna Cregård

Eva Fjellander

Anders Hammarlund

Anna Hedlin

Lars Karlsson

Rolf Lind

Johan Lundberg

Per Lundin

Lennart J Lundqvist

Stellan Malmer

Anna Nyberg

Östen Ohlsson

Ulf Persson

Åsa Arping

Johanna Schiratzki

Karin Svedberg Helgesson

Anna Maria Ursing