Göteborgs universitet
Bild
Patientmöte på Wallenberglaboratoriet.
Patientmöte på Wallenberglaboratoriet.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Vår forskning

Vid Wallenberglaboratoriet bedrivs grundforskning och klinisk forskning med fokus på fetma, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, leversjukdomar och cancer. Vår gemensamma ambition är att hitta nya strategier för att motverka och behandla dessa sjukdomar.

Forskningsgrupperna anslutna till Wallenberglaboratoriet studerar de bakomliggande mekanismerna som leder till några av våra vanligaste sjukdomar. Ett exempel på världsledande forskningen vid vår avdelning är Fredrik Bäckheds grupp som undersöker hur bakterierna i tarmen påverkar metabola sjukdomar som fetma och diabetes. Gruppens anläggning med bakteriefria möss är ett viktigt redskap i detta arbete. Ett annat område där Wallenberglaboratoriet utmärker sig är forskning om leversjukdomar, främst representerat av Stefano Romeo och Hanns-Ulrich Marschalls forskningsgrupper. Vid Wallenberglaboratoriet finns även stor erfarenhet av tvärsnittliga och longitudinella populationsbaserade studier av bland annat hjärt-kärlsjukdomar. Annika Rosengren är känd för sin expertis inom epidemiologisk forskning och Lena Carlssons grupp driver SOS-studien (Swedish Obese Subjects), där de långsiktiga effekterna av bariatrisk kirurgi kartläggs och som syftar till att identifiera patientgrupper som gynnas av ingreppet. SOS-studien utgör tillsammans med andra studier grunden för flera pågående projekt som undersöker hur genetiken påverkar metabola sjukdomar. Flera viktiga populationsbaserade studier, som till exempel SCAPIS, leds från Wallenberglaboratoriet och utgör en viktig del av verksamheten.

Möt våra forskare

Navigate to video: Akademisk kvart med Emma Börgeson på temat inflammation
Video (12:18)
Akademisk kvart med Emma Börgeson på temat inflammation

Forska hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steg i din karriär? Hos oss arbetar du i framstående forskningsmiljöer som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Vid institutionen för medicin bedriver vi preklinisk forskning i laboratoriemiljö, klinisk forskning och studier på befolkningsnivå.

Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och ett stort internationell kontaktnät. Genom Sahlgrenska akademins teknikplattform Core Facilities har du tillgång till kvalificerad vetenskaplig expertis och avancerad teknisk infrastruktur.

Så är det att jobba hos oss