Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Wallenberglaboratoriet är en translationell forskningsmiljö och en del av Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Här kan du läsa mer om oss, våra mål och våra samarbetspartners.

Vår forskning

Det finns ett starkt samband mellan hjärt-kärlsjukdomar och hälsoproblem kopplade till ämnesomsättningen, till exempel fetma, diabetes och störningar i kroppens hantering av lipider. De bakomliggande mekanismerna är komplexa och integrering av expertis från flera forskningsfält behövs för att studera de här sjukdomarna. 

På Wallenberglaboratoriet kombineras kompetens från experter inom epidemiologi, mikrobiologi, fysiologi, molekylär cellbiologi, lipidforskning, musgenetik och biokemi. Laboratoriet består av omkring 15 forskargrupper med totalt ungefär 130 medarbetare från mer än 20 olika länder. Forskningen inkluderar både kliniska och experimentella studier. 

Våra mål

På Wallenberglaboratoriet arbetar vi mot de två gemensamma målen att

  • förstå orsakssambanden bakom hjärt-kärlsjukdomar och metabola sjukdomar
  • utveckla behandlingar för hjärt-kärlsjukdomar och metabola sjukdomar 

Om Wallenberglaboratoriet

Wallenberglaboratoriet tillhör institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Laboratoriet grundades med hjälp av donationer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och från AstraZeneca. Vi har sedan starten 1987 arbetat translationellt för att utveckla nya terapeutiska och förebyggande behandlingsstrategier och är idag internationellt erkända för vår framgångsrika forskning.

Wallenberglaboratoriet ligger i anslutning till Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det ger oss väldigt goda möjligheter att bedriva klinisk forskning eftersom det är enkelt att få träffa patienter. Närheten till de kliniska miljöerna vid Sahlgrenska underlättar också samarbete med experter från olika områden inom sjukvården. Vi har dessutom ett tätt samarbete med läkemedelsindustrin.

Miljö och hållbarhet

Vi har en lång tradition av att ta ansvar både för en säker arbetsmiljö och för att vår forskning ska bedrivas så miljövänligt som möjligt. Vår miljökommittés arbete har blivit uppmärksammat flera gånger. Vi granskar kontinuerligt våra rutiner och utrustning både ur säkerhets- och miljömässiga aspekter. Som ett led i det arbetet undersöker vi möjligheter för energibesparing, utbyte av kemikalier och resurseffektivitet.