Göteborgs universitet
Länkstig

Interaktiv variabelförteckning

Med den interaktiva variabellistan är det lättare att finna och söka variabler i UGU.

Antalet variabler för varje kohort uppgår till mellan 500-600 stycken i vissa kohorter och upp till 1500 i andra. Vissa variabler finns i alla kohorter, andra finns endast i vissa. En del variabler möjliggör longitudinella studier, andra endast tvärsnittsundersökningar. UGU har utvecklat en interaktiv variabelförteckning för att göra det lättare att hitta bland variablerna och se relationer mellan variabler i olika kohorter.
Variablerna nås genom länkarna nedanför.  Frågor om dokumentation besvaras via mejl till kontaktpersonen.