Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Välfärdens geografier

Kurs
GE2450
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21212

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge kunskaper om rumsliga aspekter av människors välfärd.
Välfärdsbegreppets innehåll diskuteras utifrån begreppet livchanser, som rymmer både sociala och rumsliga aspekter. Det finns rumsliga faktorer som styr tillgången till livschanser, och rumsliga dimensioner i hur vi värderar de livschanser vi har tillgång till (ofta knutet till begreppet plats).

Vidare diskuteras geografiska aspekter av välfärdssamhället, med utgångspunkt i en
svensk kontext och utifrån den klassiska välfärdsgeografiska frågan: vem får tillgång till vad, var, och varför? Utöver att visa generella färdigheter kring vad som styr tillgången till livschanser i olika geografiska miljöer kommer studenterna också att gruppvis få  fördjupa sig i geografiska dimensioner av en specifik välfärdssektor – till exempel utbildning,  hälsovård eller äldreomsorg – eller den allmänna välfärdssituationen för människor i en  specifik region, som de analyserar och presenterar både muntligt och skriftligt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet geografi. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.