Länkstig

Software engineering för dataintensiva AI-applikationer

Kurs
DIT826
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna projektkurs behandlar frågor som är relevanta för mjukvaruutveckling av system som använder tekniker för artificiell intelligens (AI), som maskininlärning eller storskalig parallell databehandling. Detta inkluderar en diskussion om värdet som kan
skapas genom användning av AI, särskilt för dataanalys och affärsinformation, liksom dess etiska överväganden. Samtidigt diskuteras tekniska och arkitektoniska grundvalar för mjukvarusystem som använder AI-tekniker och hanterar stora mängder data. Kursen behandlar hur mjukvarusystem behöver struktureras och distribueras för att kunna uppnå prestanda som krävs för realistiska tillämpningar. Urvalet och genomförandet av olika AI-tekniker baserade på krav på ett specifikt realistiskt problem diskuteras. Relevanta mjukvaruarkitekturer och -mönster introduceras och diskuteras i samband med ett realistiskt applikationsscenario.

Ett huvudfokus är system för hög datagenomströmning som innehåller komplex affärslogik och affärsprocesser och som arbetar med stora datamängder, eventuellt med en kontinuerlig ström av data som behöver behandlas. Sådana system är mycket vanliga i industrin och framgångsrika studenter kommer sannolikt att komma i kontakt med de
principer som omfattas av denna kurs tidigt i sin professionella karriär. Studenterna kommer att skapa fungerande program som använder toppmoderna arkitekturer och AI-tekniker för att designa och bygga system baserat på realistiska specifikationer och krav.

Behörigheter och urval

Behörighet

För att vara behörig till kursen ska studenten ha blivit godkänd på kursen DIT821 Software engineering för AI-system, 7,5 hp, eller motsvarande.

Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOELF, IELTS.