Länkstig

Socialantropologi: fältarbete

Kurs
SA1411
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27223
Ansökan stängd

Kort om kursen

I denna kurs får du självständigt planera och genomföra ett antropologiskt fältarbete, antingen i Sverige eller utomlands. Merparten av kursen kommer du att spendera i fält, och under tiden får du handledning genom online-seminarier. Materialet som du samlar in kan du sedan använda som grund för ett examensarbete i socialantropologi.

Om utbildningen

Tänk dig en kurs som du spenderar nästan helt i fält, alltså ute på en arbetsplats, i en organisation, hos en viss grupp människor eller till exempel i ett lokalsamhälle. Du får själv välja var du ska vara och vilka frågor du vill undersöka. Genom att delta i vardagliga aktiviteter, observera och intervjua samlar du in information som du sedan använder för att svara på dina frågeställningar. Detta är hur kursen SA1411 är upplagd.

Under kursens gång arbetar du med andra ord självständigt, men har tillgång till handledning och stöd genom online-seminarier. Vid dessa tillfällen får du diskutera frågor som dyker upp under ditt fältarbete, som kan röra problemlösning, etik, metodval eller kopplingen mellan teori och praktik. Du får också träna på att sammanställa etnografiska data för att möjliggöra en analys, och reflektera över vilket sorts material du har samlat ihop och hur det kan användas. Detta material kan sedan användas som grund för ett examensarbete i socialantropologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har godkänt resultat på delmomentet Forskningsöversikt, (3,5 hp), i kursen Forskningsdesign inom antropologi, SA1312, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Att planera och genomföra en självständig och avgränsad undersökning samt sammanställa materialet i en rapport är erfarenheter som är värdefulla inom många yrkesområden och arbetsuppgifter, som till exempel utredningar, projektledning och forskningsstudier. Under ditt fältarbete kommer du dessutom att knyta kontakter och få ingående kunskap om den plats eller organisation som du väljer att göra fältarbetet inom, något som ger dig praktisk erfarenhet och bidrar till att förbereda dig inför arbetslivet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker främst genom online-seminarier, men inleds med ett kick-off seminarium på plats och avslutas med ett hemkomstseminarium på plats där även antropologstudenter från andra år bjuds in. Kursen examineras genom att du skriver en rapport om ditt fältarbete samt kommenterar en medstudents rapport.