Länkstig

Sedimentologi och stratigrafi

Kurs
GVG300
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11417
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

I kursen Sedimentologi och stratigrafi lär du dig

 • att definiera, förklara och särskilja grundläggande sedimentologiska egenskaper som påverkar eller har påverkats av sedimentära processer: fluidegenskaper, flödeshastighet, partikelstorlek, kornorientering, geokemi i avsättningsmiljöer, etc.
 • att definiera, förklara och särskilja grundläggande processer i sedimentologi, till exempel erosion, väderbildning, transport och sedimentation.
 • om stratigrafi och stratigrafisk nomenklatur som till exempel litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi och sekvenscestratigra.
 • att identifiera, förklara och illustrera olika deponeringsmiljöer (delta, översvämningsslätt, alluvial kon, rev, etc.) såväl som typiska egenskaper för dessa.
 • att planera och genomföra ett fältarbete.
 • att logga och mäta paleoflöden i sedimentära sekvenser och i labb.
 • att genomföra sedimentanalyser (till exempel torr- och våtskiktning, kornstorleksanalys samt pipettspridning).
 • att använda en vetenskaplig strategi (till exempel sedimentologisk, stratigrafisk, geokronologisk) för att få kunskap om geovetenskapliga problem och för att få en ökad förståelse för sedimentologi och stratigrafi samt de viktigaste dateringsmetoderna för fortsatta studier i geologi.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i geovetenskap. Du kan också läsa den som fristående kurs i mån av plats.

Läs mer om kandidatprogrammet i geovetenskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp inom huvudområdet Geovetenskap eller Marin vetenskap. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av

 • föreläsningar
 • seminarier
 • laborationer
 • fältövningar.

Kursen inkluderar en utflykt till Fjärås och en exkursion med övernattning till Bornholm.

Undervisningsspråk: engelska.

Lokaler

Du läser kursen i våra lokaler på Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5.

Läs mer om lokaler